Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Psychologie

Pojmy a termíny z oboru Psychologie. Významy slov, definice, výrazy a hesla

Psychologie je vědní disciplína, která studuje lidské chování, mentální procesy a veškeré tělesné dění. Cílem pozorování je pochopit všechny zákonitosti a jedinečnosti lidského života. Psychologové se zabývají zejména osobnostními styly, které představují čtyři základní skupiny: flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik. V psychologii existuje několik základních přístupů. Psychologie má mnoho odvětví, jedná se například o vývojovou psychologii, sociální psychologii, psychologii osobnosti apod.

Vysvětlení psychologických a psychiatrických pojmů - co tyto pojmy znamenají?

Mezi pojmy z oblasti psychologie můžeme zařadit tato slova: Synchronicita, Vzpomínka, Dyslexie, Podvědomí, Extáze, Deprivace, Indoktrinace, Denní snění, Afiliace, Idea, Princip potěšení, Oidipovský komplex, Psychika, Westermarckův efekt, Proud vědomí, Deprivant, Iluze, Základní atribuční chyba, Strach, Dvojná vazba, Nervozita, Imaginace, Sebevědomí, Komplex méněcennosti, Sugesce, Dyskalkulie, Synestezie, Kongruence, Mysl, Fantazijní postava, Napoleonský komplex, Abnormální reakce, Iluminace, Lež, Hostilita, Vědomí, Víra, Pud života, Zážitek, Úsudek, Sebereflexe, Potřeba, Chování, Extraverze a introverze, Zkreslení sloužící sobě, Soucit se sebou, Sentiment, Stereotypizace, Arogance, Dyspraxie, Pareidolie, Svědomí, Egosyntonie, Věrnost, Frustrace, Osoba, Zvyk, Sebenaplňující předpověď, Komplex, Nostalgie, Pozornost, Emoce, Závislost, Self-awareness, Psychická funkce, Sebepojetí, Fenomén koktejlové party, Naučená bezmocnost, Intrapersonální konflikty, Asociálnost, Akomodace, Intuice, Elektřin komplex, Narcismus, Dyspinxie, Syndrom citové deprivace, Dyadický efekt, Noční můra, Bdělost, Projekce, Příležitost, Archetyp, Infantilismus, Instinkt, Katarze, Kibucový efekt, Self-efficacy, Psychedelie, Normalita, Anima a animus, Individuace, Myšlenka, Pseudohalucinace, Tvořivost, Internalizace, Kognitivní mapy, Touha, Flow, Recipatie, Adaptace, Koperníkova revoluce, Sociální inteligence, Halucinace, Rozum, Nevědomí, Sociometrický status, Motivace, Kanalizace, Rezignace, Ambivalence, Apatie, Egodystonie, Forerův efekt, Předsudek, Herostratismus, Metody tvůrčího myšlení, Osobnost, Deviace, Johariho okno, Volné asociace, Afekt, Stockholmský syndrom, Stud, Charakter, Myšlení, Duše, Rituál, Afektivita, Perseverace, Předvědomí, Syndrom vyhoření, Atribuce, Déjà vu, Pud smrti, Salience, Dysmúzie, Proaktivita, Vloha, Konformita, Mozartův efekt, Ponorková nemoc, Únava, Smysl života, Představa, Dialog, Ego, superego a id, Depersonalizace, Potřeba kognitivního uzavření, Dunning-Krugerův efekt, Očekávání, Spánek, Persona, Hédonická adaptace, Alter ego, Mentální mapa, Paternalismus, Mentální věk a Bovarysmus.

Další pojmy z psychologie naleznete ve stručném slovníku lidí, osobností a profesí Kdo je to?. Dozvíte se např. kdo je to aktér, klinický psycholog, sangvinik, flegmatik, deprivant, pesimista, optimista, génius, workoholik, narcis, psychotik, cholerik, osobnost, introvert, extrovert, psycholog, psychoterapeut, melancholik nebo realista.

K 2.6. 2017 jsou v kategorii psychologie následující definice pojmů: emoce, psychohygiena, Duše, IQ, Lucidní snění, Kreativita, Empatie, Frustrace, Výchova, Deviace, Prokrastinace, Apatie, Animozita, Dyslexie, Katarze, Frigidita, Xenofobie, Intuice, Hrdinství, Cholerik, Úzkost, Diskriminace, Deprese, SPU, Agorafobie, ADHD, Arachnofobie, halucinace, mobbing, dysgrafie, autorita, canisterapie, submisivita, melancholik, štěstí, motivace, charakter, nostalgie, arogance, astenik, komunikace, introvert, obsese, tolerance, deprivace, kyberšikana, alexie, láska, apraxie, asertivita, syndrom vyhoření, kleptomanie, osobnost, stres, dysfrenie, rodina, předsudek, workoholik, temperament, sangvinik, flegmatik, hypnóza, altruismus, rozdvojená osobnost, mandala, splín, placebo, asociace, dyskalkulie, egoismus, ego a svědomí.