Co je to?
Výraz, termín, definice slova Agrafie. Co znamená odborný pojem Agrafie z kategorie Psychologie?

Co je to Agrafie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Agrafie?

Agrafie je označení pro neschopnost psát. Někdy bývá spojena s neschopností četby (alexií), nebo poruchou schopnosti mluvit (afasií). To je důsledkem poškození frontálního laloku mozkové hemisféry, která je dominantní. Intelekt ani motorika postiženého jedince poškozeny nejsou. Důvodem pro neschopnost je absence vzorců pro písmo, nejde o narušení hybnosti končetin. Agrafie je důsledkem výskytu ložisek lézí, degenerativních onemocnění, poruch vědomí a hybnosti.
Při léčbě jde o snahu obnovit dovednost psaní dominantní rukou, popřípadě o nácvik psaní končetinou nedominantní. Nacvičuje se také psaní na klávesnici. Jako další terapie se užívají uvolňovací a koordinační cviky a cvičení vedoucí ke zpřesnění dovednosti písma. Trénuje se také motorická dovednost a tempo. Typickými příznaky agrafie jsou nečitelné písmo a čmáranice, přepisy, nedostatečná práce s rozmístěním písma na ploše, překryvy, třes, neschopnost psát spontánně a mnoho dalších.


Co je to Agrafie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Agrafie. Co znamená odborný pojem Agrafie z kategorie Psychologie?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s kamarády na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Agrafie je v kategorii psychologie

Klíčová slova: lexikon, definice, názvosloví, co to je, formulace, terminus technicus, definice pojmu, psychologie, co je to Agrafie?, vysvětlení, synonymum, Agrafie, co znamená, termín, slovo, psychologie, význam pojmu, slovník


Pojem Agrafie je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Agrafie? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Agrafie (častěji dysgrafie) je specifická porucha grafického projevu. Slovo dysgrafie je odvozeno z řeckého slova "grafein", které znamená psáti, a předpony "dys-", která je překládána jako špatný či porušený. Postihuje především schopnost napodobit tvar písmen a jejich řazení. Dítě si obtížně zapamatovává tvary písmen a zaměňuje písmena tvarově podobná. Charakteristické je křečovité, těžkopádné a neúhledné písmo. Žákům s touto poruchou činí také problémy týkající se dodržování lineatury (výšky písma). Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt. Velmi často je spojena s dyslexií. Nejnovější výzkumy ukazují, že mezi skutečné příčiny řadíme odchylky v pohybovém vývoji dítěte, raná traumata, přetrvávající primární reflexy, unilaterální fungování mozku a oslabení prefrontálního kortexu. Důležité je začít řešit problémy již v předškolním věku (dítě nerado kreslí nebo je nemotorné, neumí stát na jedné noze apod.). Hravou formou lze předcházet poruchám chování a učení.

Další možné informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Agrafie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Agrafie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Agrafie ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Agrafie ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Agrafie na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Agrafie ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Agrafie například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Agrafie? resp. co se přesně ukrývá za slovem Agrafie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Agrafie, odpověď na dotaz co je to Agrafie?. Víte např. kdo to je Družka? Znáte a víte kdo je Violetta? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Agrafie i v jiných kategoriích (než psychologie). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.