Co je to?
Definice výrazu, termínu Agrafie. Co znamená odborný pojem Agrafie z kategorie Psychologie?

Co je Agrafie?

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Agrafie?

Agrafie je označení pro neschopnost psát. Někdy bývá spojena s neschopností četby (alexií), nebo poruchou schopnosti mluvit (afasií). To je důsledkem poškození frontálního laloku mozkové hemisféry, která je dominantní. Intelekt ani motorika postiženého jedince poškozeny nejsou. Důvodem pro neschopnost je absence vzorců pro písmo, nejde o narušení hybnosti končetin. Agrafie je důsledkem výskytu ložisek lézí, degenerativních onemocnění, poruch vědomí a hybnosti.
Při léčbě jde o snahu obnovit dovednost psaní dominantní rukou, popřípadě o nácvik psaní končetinou nedominantní. Nacvičuje se také psaní na klávesnici. Jako další terapie se užívají uvolňovací a koordinační cviky a cvičení vedoucí ke zpřesnění dovednosti písma. Trénuje se také motorická dovednost a tempo. Typickými příznaky agrafie jsou nečitelné písmo a čmáranice, přepisy, nedostatečná práce s rozmístěním písma na ploše, překryvy, třes, neschopnost psát spontánně a mnoho dalších.


Co je to Agrafie? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Agrafie. Co znamená odborný pojem Agrafie z kategorie Psychologie?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Agrafie se známými na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Agrafie je v kategorii psychologie

Klíčová slova: terminologie, Agrafie, odborné názvosloví, informace, definice, formulace, význam pojmu, lexikon, termín, popis, význam, vysvětlení, význam slova, slovník, přesný výraz, přesný význam, pojem, psychologie


Pojem Agrafie je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Agrafie dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Agrafie (častěji dysgrafie) je specifická porucha grafického projevu. Slovo dysgrafie je odvozeno z řeckého slova "grafein", které znamená psáti, a předpony "dys-", která je překládána jako špatný či porušený. Postihuje především schopnost napodobit tvar písmen a jejich řazení. Dítě si obtížně zapamatovává tvary písmen a zaměňuje písmena tvarově podobná. Charakteristické je křečovité, těžkopádné a neúhledné písmo. Žákům s touto poruchou činí také problémy týkající se dodržování lineatury (výšky písma). Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt. Velmi často je spojena s dyslexií. Nejnovější výzkumy ukazují, že mezi skutečné příčiny řadíme odchylky v pohybovém vývoji dítěte, raná traumata, přetrvávající primární reflexy, unilaterální fungování mozku a oslabení prefrontálního kortexu. Důležité je začít řešit problémy již v předškolním věku (dítě nerado kreslí nebo je nemotorné, neumí stát na jedné noze apod.). Hravou formou lze předcházet poruchám chování a učení.

Pro další informace o termínu Agrafie zkuste tyto odkazy

Zkusit najít slovo Agrafie na Google.cz

Hledat frázi Agrafie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Agrafie ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Agrafie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Agrafie ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Agrafie ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Agrafie například ve fulltextu Yahoo.com, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit co znamená Agrafie? resp. co se přesně ukrývá za slovem Agrafie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Agrafie, odpověď na dotaz co je to Agrafie?. Víte např. kdo to je Monika Hálová? Znáte a víte kdo je Eva Romanová? Litujem, že není v našich silách provádět pravidelně aktualizace všech textů. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Agrafie i v jiné kategorii než v psychologie. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.