Co je to?
Definice výrazu Agrafie. Co znamená odborný pojem Agrafie z kategorie Psychologie?

Co to je Agrafie? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Agrafie?

Agrafie je označení pro neschopnost psát. Někdy bývá spojena s neschopností četby (alexií), nebo poruchou schopnosti mluvit (afasií). To je důsledkem poškození frontálního laloku mozkové hemisféry, která je dominantní. Intelekt ani motorika postiženého jedince poškozeny nejsou. Důvodem pro neschopnost je absence vzorců pro písmo, nejde o narušení hybnosti končetin. Agrafie je důsledkem výskytu ložisek lézí, degenerativních onemocnění, poruch vědomí a hybnosti.
Při léčbě jde o snahu obnovit dovednost psaní dominantní rukou, popřípadě o nácvik psaní končetinou nedominantní. Nacvičuje se také psaní na klávesnici. Jako další terapie se užívají uvolňovací a koordinační cviky a cvičení vedoucí ke zpřesnění dovednosti písma. Trénuje se také motorická dovednost a tempo. Typickými příznaky agrafie jsou nečitelné písmo a čmáranice, přepisy, nedostatečná práce s rozmístěním písma na ploše, překryvy, třes, neschopnost psát spontánně a mnoho dalších.


Definice výrazu Agrafie. Co znamená odborný pojem Agrafie z kategorie Psychologie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Agrafie s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Agrafie se nachází v sekci Psychologie

Klíčová slova: slovník, synonymum, odborný výraz, přesný význam, význam, vysvětlení, význam slova, Psychologie, heslo, informace, slovo, přesný výraz, lexikon, co znamená, odborné názvosloví, pojem, definice, termín


Pojem Agrafie je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Agrafie? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Agrafie (častěji dysgrafie) je specifická porucha grafického projevu. Slovo dysgrafie je odvozeno z řeckého slova "grafein", které znamená psáti, a předpony "dys-", která je překládána jako špatný či porušený. Postihuje především schopnost napodobit tvar písmen a jejich řazení. Dítě si obtížně zapamatovává tvary písmen a zaměňuje písmena tvarově podobná. Charakteristické je křečovité, těžkopádné a neúhledné písmo. Žákům s touto poruchou činí také problémy týkající se dodržování lineatury (výšky písma). Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt. Velmi často je spojena s dyslexií. Nejnovější výzkumy ukazují, že mezi skutečné příčiny řadíme odchylky v pohybovém vývoji dítěte, raná traumata, přetrvávající primární reflexy, unilaterální fungování mozku a oslabení prefrontálního kortexu. Důležité je začít řešit problémy již v předškolním věku (dítě nerado kreslí nebo je nemotorné, neumí stát na jedné noze apod.). Hravou formou lze předcházet poruchám chování a učení.

Jiné zdroje informací o pojmu Agrafie

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Agrafie ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Agrafie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Agrafie ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Agrafie ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Agrafie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Agrafie ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Agrafie například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve Wikizdrojích nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Agrafie? resp. jaká je definice slova Agrafie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Agrafie, odpověď na dotaz co je to Agrafie?. Víte např. kdo to je Britney Spears? Znáte a víte kdo je Šílenec? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Psychologie. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.