Co je to?
Definice výrazu Agrafie. Co znamená odborný pojem Agrafie z kategorie Psychologie?

Co to je Agrafie? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Agrafie?

Agrafie je označení pro neschopnost psát. Někdy bývá spojena s neschopností četby (alexií), nebo poruchou schopnosti mluvit (afasií). To je důsledkem poškození frontálního laloku mozkové hemisféry, která je dominantní. Intelekt ani motorika postiženého jedince poškozeny nejsou. Důvodem pro neschopnost je absence vzorců pro písmo, nejde o narušení hybnosti končetin. Agrafie je důsledkem výskytu ložisek lézí, degenerativních onemocnění, poruch vědomí a hybnosti.
Při léčbě jde o snahu obnovit dovednost psaní dominantní rukou, popřípadě o nácvik psaní končetinou nedominantní. Nacvičuje se také psaní na klávesnici. Jako další terapie se užívají uvolňovací a koordinační cviky a cvičení vedoucí ke zpřesnění dovednosti písma. Trénuje se také motorická dovednost a tempo. Typickými příznaky agrafie jsou nečitelné písmo a čmáranice, přepisy, nedostatečná práce s rozmístěním písma na ploše, překryvy, třes, neschopnost psát spontánně a mnoho dalších.


Definice výrazu Agrafie. Co znamená odborný pojem Agrafie z kategorie Psychologie?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Agrafie je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: přesný výraz, vysvětlení, definice pojmu, popis, názvosloví, přesný význam, co to je, informace, definice, odborný výraz, Agrafie, heslo, formulace, slovo, terminologie, pojem, synonymum, co znamená


Pojem Agrafie je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Agrafie?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Agrafie (častěji dysgrafie) je specifická porucha grafického projevu. Slovo dysgrafie je odvozeno z řeckého slova "grafein", které znamená psáti, a předpony "dys-", která je překládána jako špatný či porušený. Postihuje především schopnost napodobit tvar písmen a jejich řazení. Dítě si obtížně zapamatovává tvary písmen a zaměňuje písmena tvarově podobná. Charakteristické je křečovité, těžkopádné a neúhledné písmo. Žákům s touto poruchou činí také problémy týkající se dodržování lineatury (výšky písma). Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt. Velmi často je spojena s dyslexií. Nejnovější výzkumy ukazují, že mezi skutečné příčiny řadíme odchylky v pohybovém vývoji dítěte, raná traumata, přetrvávající primární reflexy, unilaterální fungování mozku a oslabení prefrontálního kortexu. Důležité je začít řešit problémy již v předškolním věku (dítě nerado kreslí nebo je nemotorné, neumí stát na jedné noze apod.). Hravou formou lze předcházet poruchám chování a učení.

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat heslo Agrafie ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Agrafie ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Agrafie ve vyhledávači Yandex

Najít termín Agrafie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Agrafie ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Agrafie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Agrafie například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Agrafie? resp. jaká je definice termínu Agrafie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Agrafie, odpověď na dotaz co je to Agrafie?. Víte např. kdo to je Karel Kryl? Znáte a víte kdo je Šílenec? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Psychologie). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.