Co je to?
Odborný výraz, definice slova Agrafie. Co znamená pojem Agrafie z kategorie Psychologie?

Co je to Agrafie? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Agrafie?

Agrafie je označení pro neschopnost psát. Někdy bývá spojena s neschopností četby (alexií), nebo poruchou schopnosti mluvit (afasií). To je důsledkem poškození frontálního laloku mozkové hemisféry, která je dominantní. Intelekt ani motorika postiženého jedince poškozeny nejsou. Důvodem pro neschopnost je absence vzorců pro písmo, nejde o narušení hybnosti končetin. Agrafie je důsledkem výskytu ložisek lézí, degenerativních onemocnění, poruch vědomí a hybnosti.
Při léčbě jde o snahu obnovit dovednost psaní dominantní rukou, popřípadě o nácvik psaní končetinou nedominantní. Nacvičuje se také psaní na klávesnici. Jako další terapie se užívají uvolňovací a koordinační cviky a cvičení vedoucí ke zpřesnění dovednosti písma. Trénuje se také motorická dovednost a tempo. Typickými příznaky agrafie jsou nečitelné písmo a čmáranice, přepisy, nedostatečná práce s rozmístěním písma na ploše, překryvy, třes, neschopnost psát spontánně a mnoho dalších.


Co je to Agrafie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Agrafie. Co znamená pojem Agrafie z kategorie Psychologie?

Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Napsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Agrafie můžete samozřejmě sdílet s kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Agrafie je v sekci psychologie

Klíčová slova: co je to Agrafie?, definice, Agrafie, odborné názvosloví, heslo, terminologie, slovník, význam, wiki, vysvětlení, synonymum, co to je, přesný výraz, psychologie, terminus technicus, termín, význam pojmu, slovo


Pojem Agrafie je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Agrafie?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Agrafie (častěji dysgrafie) je specifická porucha grafického projevu. Slovo dysgrafie je odvozeno z řeckého slova "grafein", které znamená psáti, a předpony "dys-", která je překládána jako špatný či porušený. Postihuje především schopnost napodobit tvar písmen a jejich řazení. Dítě si obtížně zapamatovává tvary písmen a zaměňuje písmena tvarově podobná. Charakteristické je křečovité, těžkopádné a neúhledné písmo. Žákům s touto poruchou činí také problémy týkající se dodržování lineatury (výšky písma). Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt. Velmi často je spojena s dyslexií. Nejnovější výzkumy ukazují, že mezi skutečné příčiny řadíme odchylky v pohybovém vývoji dítěte, raná traumata, přetrvávající primární reflexy, unilaterální fungování mozku a oslabení prefrontálního kortexu. Důležité je začít řešit problémy již v předškolním věku (dítě nerado kreslí nebo je nemotorné, neumí stát na jedné noze apod.). Hravou formou lze předcházet poruchám chování a učení.

Další možné informační zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Agrafie ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Agrafie ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Agrafie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Agrafie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Agrafie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Agrafie ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Agrafie například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Agrafie? resp. jaká je definice termínu Agrafie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Agrafie, odpověď na dotaz co je to Agrafie?. Víte např. kdo to je Jan Žižka? Znáte a víte kdo je Jana Dítětová? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než psychologie. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.