Co je to?
Výraz, termín, definice slova Světelné znečištění. Co znamená odborný pojem Světelné znečištění z kategorie Příroda?

Co je to Světelné znečištění? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Světelné znečištění?

Světelné znečištění je používáno jako označení pro světlo, které vytvořil člověk, ale které má vedlejší negativní a rušivé účinky. Může se jednat o různá oslnění, světlo pronikající do obydlí, osvětlení míst tam, kde to není žádoucí a podobně.
Často se pojem světelné znečištění využívá pro pojmenování rozptylu světla ve větších městech – jedná se o zdroje jako veřejné osvětlení, nasvícení různých ploch, světelné reklamy a další možnosti nešetrného osvětlení. Negativní vliv tohoto znečištění je prokázaný a používá se i jako právní termín.


Co je to Světelné znečištění? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Světelné znečištění. Co znamená odborný pojem Světelné znečištění z kategorie Příroda?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Světelné znečištění? Pak se o ní podělte s vašimi kamarády na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Světelné znečištění je v kategorii příroda

Klíčová slova: synonymum, názvosloví, odborné názvosloví, popis, význam pojmu, slovník, význam, přesný význam, slovo, co to je, definice, termín, pojem, Světelné znečištění, co znamená, význam slova, příroda, informace


Pojem Světelné znečištění je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Světelné znečištění?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Světelné znečištění (alternativní označení rušivé světlo, vizte odstavec níže, popisující spor ohledně vhodného označení jevu) je v obecnějším smyslu jakékoli člověkem vytvořené světlo s nežádoucími vedlejšími účinky (oslnění, pronikání světla do příbytků, osvětlování toho, co není žádoucí atd.); specificky se toto označení používá pro rozptyl světla zejména v rozsáhlejších městských aglomeracích ze svítidel veřejného osvětlení, intenzivního nasvícení reklamních ploch, nešetrného architektonického osvětlení, velkých sportovišť, parkovišť, v menší míře i světlem unikajícím z budov a dalších zdrojů světla.

Další možné informační zdroje

Zkusit najít slovo Světelné znečištění ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Světelné znečištění ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Světelné znečištění ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Světelné znečištění ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Světelné znečištění na Youtube

Vyhledat termín Světelné znečištění ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Světelné znečištění například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Světelné znečištění? resp. co označuje slovo Světelné znečištění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Světelné znečištění, odpověď na dotaz co je to Světelné znečištění?. Víte např. kdo to je Babák? Znáte a víte kdo je Alexander Fleming? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Světelné znečištění i v jiných kategoriích (než příroda). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.