Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Literatura

Pojmy a termíny z oboru Literatura. Významy slov, definice, výrazy a hesla

Literatura je v širším pojetí souhrn všech psaných textů. V užším slova smyslu se potom pojmem literatura myslí obvykle historické nebo umělecké písemnosti s určitým hodnotovým a kulturním přínosem pro současného člověka. Literatura je také vyučujícím předmětem jak na základních školách, tak i na školách středních. Literatura do určité míry souvisí s historií. Literatura má několik charakteristických útvarů, kterými jsou například úvaha, referát, fejeton, balada nebo esej. Základní dělení literatury je na literaturu domácí a literaturu světovou, dále potom i v rámci doby, kdy byla daná díla napsána.

Vysvětlení literárních pojmů - co znamenají?

V této kategorii se můžete více dozvědět o následujících literárních pojmech a termínech: Anotace, Bajka, Balada, Esej, Fejeton, Koleda, Kronika, Monolog, Osnova, Pověst, Pohádka, Referát, Recenze, Rešerše, Úvaha, Verš, Báseň, Epos, Preambule, Personifikace, Elegie, Epitaf, Romance, Epigram, Činohra, Novela, Epika, Reportáž, Pranostika, Poezie, Almanach, Burleska, Báje, Hrdobec, Legenda, Mýtus, Drama, Próza, Glosa, Fabulace, Beletrie, Povídka, Sloka, Motto, Lyrika, Přísloví, Sonet, Bedekr, Rapsodie, Apokalypsa, Cestopis, Lidová slovesnost, Anekdota, Alibaba, Červená knihovna, Epilog.

Literaturu považujeme za druh umění. V partnerském - stručném slovníku Kdo je to? - naleznete stručné životopisy mnoha umělců, z nichž někteří byli slavní spisovatelé. Namátkou jmenujme následující osobnosti: Josef Lada, Molière, Josef Mánes, Pavel Novotný, Alfred Hitchcock, Jaroslav Seifert, Rejžek, Karel Jaromír Erben, Umělec, Hoggy, Jan Neruda, William Shakespeare, Martin Přikryl, Ztohoven, Karel Čapek, Youtuber, Jirka Král, Karel Havlíček Borovský, Matt Groening, Božena Němcová a Karel Hynek Mácha.

Literaturu píše mnoho spisovatelů, kteří různě označováni podle jejich zaměření. V seznamu profesí na zmiňovaném webu naleznete několik z nich. Dozvíte se zde, kdo je to fejetonista, básník, esejista, prozaik, dramatik apod.

Spisovatelé by při psaní měli dobře ovládat pravopis. K základním pravopisným jevům v češtině patří psaní i/y, které se v některých případech řídí tzv. vyjmenovanými slovy jejichž přehled spolu se vzorovou větou a popisem naleznete na stránce uvedené v odkazu.