Co je to?
Odborný výraz, definice slova Červená knihovna. Co znamená pojem Červená knihovna z kategorie Literatura?

Co je Červená knihovna?

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Červená knihovna?

Červená knihovna je druh literatury vydávané ve větších nákladech a prodávané za nižší ceny. Většinou se jedná o přitažlivé, dějově napínavé, ale nepříliš hluboké a méně pravděpodobné příběhy milostného charakteru, probíhající podle očekávaného schématu.
Knihy červené knihovny nemívají vysokou uměleckou hodnotu, nejvíce byla rozšířena v období první republiky. Hlavním námětem je láska, její problémy a šťastný konec.


Co je to Červená knihovna? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Červená knihovna. Co znamená pojem Červená knihovna z kategorie Literatura?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s bližními na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Pojem Červená knihovna se nachází v sekci literatura

Klíčová slova: odborné názvosloví, slovník, přesný význam, přesný výraz, terminologie, pojem, slovo, co je to Červená knihovna?, co znamená, formulace, terminus technicus, heslo, literatura, wiki, co to je, literatura, synonymum, Červená knihovna


Pojem Červená knihovna je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Červená knihovna píše následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Červená knihovna je český název pro druh pokleslé literatury určený především ženám a řazený do tzv. brakové literatury. Původně šlo o název edice románů pro ženy v červených plátěných vazbách s protlačeným R ve středu horní desky, nebo s emblémem ČK v jejím pravém horním rohu, vydávaných ve 20. a 30. letech 20. století akciovou společností Rodina (celkem v této podobě vyšlo 104 svazků). Jejím protipólem byla tzv. Modrá knihovna, ve které vycházely kovbojky a detektivky. Název této edice byl pak zobecněn jako žánrové označení. S červenou knihovnou úzce souvisí dívčí romány, určené dospívajícím dívkám, protože tyto dva žánry se často překrývají.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít frázi Červená knihovna ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Červená knihovna ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít slovo Červená knihovna ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Červená knihovna ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Červená knihovna ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Červená knihovna ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Červená knihovna například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, v Google obrázcích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku jaký je význam slova Červená knihovna? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Červená knihovna? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Červená knihovna, odpověď na dotaz co je to Červená knihovna?. Víte např. kdo to je Lucie Redlová? Znáte a víte kdo je Petr Lexa? Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v literatura. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie literatura, Poznámkový blok, Červená knihovna, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?