Co je to?
Výraz, termín, definice slova Antiteze. Co znamená odborný pojem Antiteze z kategorie Literatura?

Co je to Antiteze? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Antiteze

Antiteze je termín z oblasti klasické rétoriky. Pojem pochází z řečtiny, jde o složeninu slov anti a thesis, tedy slov proti a tvrzení. Antiteze je opakem teze. Znamená pojem, tvrzení nebo konstatování něčeho co je dokonalým protikladem jiného tvrzení a je s ním v přímém rozporu. V literární vědě se jedná o jeden z tropů, jazykových prostředků. Antiteze je založena na přenesení významu, kdy se přirovnání rozvíjí pomocí protikladu. Antiteze by se klasicky měla skládat ze tří částí, tvrzení, popření obrazu a nové skutečnosti. Tvrzení vždy zůstává logické. Tato řečnická figura napomáhá objasnit myšlenek, které stojí proti sobě, za pomoci jasných protikladů i vět s podobnou gramatickou stavbou.
Často se tento pojem využívá jako postavení dvou zcela si odporujících myšlenek proti sobě. Antiteze využívá i filozofie, již v 18. století ji definoval Immanuel Kant jako postup, který objasňuje nějaký pojem při souboji dvou náhledů na věc. Později byla antiteze zařazena k součástem dialektického postupu, při kterém se proti sobě staví teze s antitezí a při jejich střetnutí vznikne syntéze.


Co je to Antiteze? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Antiteze. Co znamená odborný pojem Antiteze z kategorie Literatura?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Antiteze? s vašimi přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Antiteze je v sekci literatura

Klíčová slova: wiki, vysvětlení, co znamená, formulace, definice pojmu, názvosloví, význam slova, terminologie, přesný výraz, pojem, terminus technicus, význam pojmu, termín, odborný výraz, informace, literatura, význam, co je to Antiteze?


Pojem Antiteze je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antiteze ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Antiteze na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antiteze ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Antiteze ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Antiteze ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Antiteze ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Antiteze například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Antiteze? resp. co přesně znamená slovo Antiteze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antiteze, odpověď na dotaz co je to Antiteze?. Víte např. kdo to je Harley Quinn? Znáte a víte kdo je Mesiáš? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci literatura Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Máte chvilinku času? Pokud je vaše odpověď kladná tak se podívejte na partnerskou stránku plnou tapet plochu počítače. Nejoblínější tapety jsou krajina, blesky a jezero..