Co je to?
Odborný výraz, definice slova Antiteze. Co znamená pojem Antiteze z kategorie Literatura?

Co je Antiteze?

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Antiteze?

Antiteze je termín z oblasti klasické rétoriky. Pojem pochází z řečtiny, jde o složeninu slov anti a thesis, tedy slov proti a tvrzení. Antiteze je opakem teze. Znamená pojem, tvrzení nebo konstatování něčeho co je dokonalým protikladem jiného tvrzení a je s ním v přímém rozporu. V literární vědě se jedná o jeden z tropů, jazykových prostředků. Antiteze je založena na přenesení významu, kdy se přirovnání rozvíjí pomocí protikladu. Antiteze by se klasicky měla skládat ze tří částí, tvrzení, popření obrazu a nové skutečnosti. Tvrzení vždy zůstává logické. Tato řečnická figura napomáhá objasnit myšlenek, které stojí proti sobě, za pomoci jasných protikladů i vět s podobnou gramatickou stavbou.
Často se tento pojem využívá jako postavení dvou zcela si odporujících myšlenek proti sobě. Antiteze využívá i filozofie, již v 18. století ji definoval Immanuel Kant jako postup, který objasňuje nějaký pojem při souboji dvou náhledů na věc. Později byla antiteze zařazena k součástem dialektického postupu, při kterém se proti sobě staví teze s antitezí a při jejich střetnutí vznikne syntéze.


Co je to Antiteze? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Antiteze. Co znamená pojem Antiteze z kategorie Literatura?

Zveřejněné texty, byly pečlivě kontrolovány. Nicméně i tak mohou obsahovat nesprávné, nepřesné nebo neaktuální informace, za což se předem moc omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Text s definicí výrazu Antiteze doporučujeme sdílet s dalšími lidmi na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Antiteze se nachází v sekci literatura

Klíčová slova: slovo, přesný význam, lexikon, literatura, co je to Antiteze?, slovník, heslo, termín, přesný výraz, terminus technicus, synonymum, formulace, definice pojmu, terminologie, odborný výraz, wiki, názvosloví, význam slova


Pojem Antiteze je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Antiteze?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Antiteze (z řec. anti-, proti a thesis, tvrzení) je tvrzení nebo pojem, který je v přímém rozporu nebo přesným protikladem s jiným tvrzením nebo pojmem. Peklo je antitezí nebes, chaos je antitezí řádu. Někdy se antitezí rozumí postavení dvou protichůdných myšlenek proti sobě.
Pojem antiteze se vyskytuje v polemikách 18. století, Immanuel Kant mluví o antitetice jako o postupu, kdy se pojem vyjasňuje ve střetnutí dvojího pohledu. U G. W. F. Hegela je antiteze druhá složka či krok dialektického postupu, kdy se proti tezi postaví antiteze a v jejich střetu dojde k syntézi.

Více informací o slovu Antiteze doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Zkusit najít pojem Antiteze ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Antiteze ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antiteze ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Antiteze ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít výraz Antiteze ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Antiteze ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Antiteze například ve fulltextu Yahoo.com, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google obrázcích nebo v Google překladači.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Antiteze? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Antiteze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antiteze, odpověď na dotaz co je to Antiteze?. Víte např. kdo to je Ivo Vondrák? Znáte a víte kdo je Ramzan Kadyrov? Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. v různých oborech lidské činnosti. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v literatura. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte chvilinku času? Pokud je vaše odpověď kladná tak se podívejte na partnerskou stránku plnou tapet plochu počítače. Nejoblínější tapety jsou krajina, blesky a jezero..