Co je to?
Definice výrazu Antiteze. Co znamená odborný pojem Antiteze z kategorie Literatura?

Co je Antiteze? Význam slova

Co znamená termín Antiteze? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Antiteze je termín z oblasti klasické rétoriky. Pojem pochází z řečtiny, jde o složeninu slov anti a thesis, tedy slov proti a tvrzení. Antiteze je opakem teze. Znamená pojem, tvrzení nebo konstatování něčeho co je dokonalým protikladem jiného tvrzení a je s ním v přímém rozporu. V literární vědě se jedná o jeden z tropů, jazykových prostředků. Antiteze je založena na přenesení významu, kdy se přirovnání rozvíjí pomocí protikladu. Antiteze by se klasicky měla skládat ze tří částí, tvrzení, popření obrazu a nové skutečnosti. Tvrzení vždy zůstává logické. Tato řečnická figura napomáhá objasnit myšlenek, které stojí proti sobě, za pomoci jasných protikladů i vět s podobnou gramatickou stavbou.
Často se tento pojem využívá jako postavení dvou zcela si odporujících myšlenek proti sobě. Antiteze využívá i filozofie, již v 18. století ji definoval Immanuel Kant jako postup, který objasňuje nějaký pojem při souboji dvou náhledů na věc. Později byla antiteze zařazena k součástem dialektického postupu, při kterém se proti sobě staví teze s antitezí a při jejich střetnutí vznikne syntéze.


Co je to Antiteze? Význam slova, termín, Definice výrazu Antiteze. Co znamená odborný pojem Antiteze z kategorie Literatura?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Antiteze je v sekci literatura

Klíčová slova: lexikon, definice pojmu, přesný výraz, literatura, termín, terminus technicus, význam, slovo, odborný výraz, informace, heslo, slovník, co znamená, co to je, význam pojmu, terminologie, synonymum, přesný význam


Pojem Antiteze je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Antiteze? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Antiteze (z řec. anti-, proti a thesis, tvrzení) je tvrzení nebo pojem, který je v přímém rozporu nebo přesným protikladem s jiným tvrzením nebo pojmem. Peklo je antitezí nebes, chaos je antitezí řádu. Někdy se antitezí rozumí postavení dvou protichůdných myšlenek proti sobě.
Pojem antiteze se vyskytuje v polemikách 18. století, Immanuel Kant mluví o antitetice jako o postupu, kdy se pojem vyjasňuje ve střetnutí dvojího pohledu. U G. W. F. Hegela je antiteze druhá složka či krok dialektického postupu, kdy se proti tezi postaví antiteze a v jejich střetu dojde k syntézi.

Další informační zdroje o slovu Antiteze

Zkusit najít termín Antiteze ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Antiteze ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Antiteze na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antiteze ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Antiteze ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antiteze ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Antiteze například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste zjistili jaká je definice slova Antiteze? resp. co znamená slovo Antiteze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antiteze, odpověď na dotaz co je to Antiteze?. Víte např. kdo to je Ochlasta? Znáte a víte kdo je Ivana Brožová? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Antiteze v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je literatura. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Máte chvilinku času? Pokud je vaše odpověď kladná tak se podívejte na partnerskou stránku plnou tapet plochu počítače. Nejoblínější tapety jsou krajina, blesky a jezero..