Co je to?
Definice výrazu Územní plán. Co znamená odborný pojem Územní plán z kategorie Stavebnictví?

Co to je Územní plán? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Územní plán

Územní plán je označení pro druh dokumentu, týkající se uspořádání a využití určitého území. Jedná se o plán, jehož cílem je účelně a funkčně umožnit výstavbu a rozvoj současně s požadavky na udržení stavu krajiny a přírody.
Územní plán zohledňuje jak životní prostředí, tak ekonomiku a potřeby lidí, Kteří v dané oblasti žijí. Díky územnímu plánu je možno vyhovět potřebám jedinců i společnosti a současně zachovat dědictví a stav krajiny pro příští generace.


Co je to Územní plán? Význam slova, termín, Definice výrazu Územní plán. Co znamená odborný pojem Územní plán z kategorie Stavebnictví?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Územní plán patří do sekce Stavebnictví

Klíčová slova: význam pojmu, wiki, Územní plán, význam slova, terminologie, přesný význam, definice, slovo, slovník, formulace, přesný výraz, synonymum, lexikon, Stavebnictví, názvosloví, co je to Územní plán?, informace, popis


Pojem Územní plán je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Územní plán můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Územní plán (ÚP) je územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil udržet stálou, nebo vyšší životní úroveň budoucích generacích.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít výraz Územní plán ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Územní plán ve Wikizdrojích

Hledat termín Územní plán ve Wikislovníku

Najít výraz Územní plán ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Územní plán ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Územní plán ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Územní plán například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Územní plán? resp. co vlastně znamená slovo Územní plán? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Územní plán, odpověď na dotaz co je to Územní plán?. Víte např. kdo to je Metrolog? Znáte a víte kdo je Filumenista? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Stavebnictví. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!