Co je to?
Výraz, termín, definice slova Územní plán. Co znamená odborný pojem Územní plán z kategorie Stavebnictví?

Co je to Územní plán? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Územní plán

Územní plán je označení pro druh dokumentu, týkající se uspořádání a využití určitého území. Jedná se o plán, jehož cílem je účelně a funkčně umožnit výstavbu a rozvoj současně s požadavky na udržení stavu krajiny a přírody.
Územní plán zohledňuje jak životní prostředí, tak ekonomiku a potřeby lidí, Kteří v dané oblasti žijí. Díky územnímu plánu je možno vyhovět potřebám jedinců i společnosti a současně zachovat dědictví a stav krajiny pro příští generace.


Co je to Územní plán? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Územní plán. Co znamená odborný pojem Územní plán z kategorie Stavebnictví?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Územní plán můžete sdílet s kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Územní plán je v kategorii stavebnictví

Klíčová slova: definice pojmu, informace, formulace, význam pojmu, terminologie, co to je, Územní plán, lexikon, synonymum, slovo, stavebnictví, stavebnictví, odborné názvosloví, význam slova, názvosloví, přesný význam, definice, termín


Pojem Územní plán je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Územní plán?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Územní plán (ÚP) je územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil udržet stálou, nebo vyšší životní úroveň budoucích generacích.

Zkuste zjistit více informací o slovu Územní plán v následujících zdrojích

Najít pojem Územní plán ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Územní plán ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Územní plán ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Územní plán ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Územní plán na Youtube

Vyhledat pojem Územní plán ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Územní plán například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Územní plán? resp. co se přesně ukrývá za slovem Územní plán? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Územní plán, odpověď na dotaz co je to Územní plán?. Víte např. kdo to je Daniil Medveděv? Znáte a víte kdo je Cihlář? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než stavebnictví). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!