Co je to?
Definice výrazu Územní plán. Co znamená odborný pojem Územní plán z kategorie Stavebnictví?

Co je Územní plán?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Územní plán?

Územní plán je označení pro druh dokumentu, týkající se uspořádání a využití určitého území. Jedná se o plán, jehož cílem je účelně a funkčně umožnit výstavbu a rozvoj současně s požadavky na udržení stavu krajiny a přírody.
Územní plán zohledňuje jak životní prostředí, tak ekonomiku a potřeby lidí, Kteří v dané oblasti žijí. Díky územnímu plánu je možno vyhovět potřebám jedinců i společnosti a současně zachovat dědictví a stav krajiny pro příští generace.


Co je to Územní plán? Význam slova, termín, Definice výrazu Územní plán. Co znamená odborný pojem Územní plán z kategorie Stavebnictví?

Všechny údaje jsou bez záruky. V obsahu stránek mohou být pravopisné, faktické chyby i nepřesnosti. Sepsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Územní plán můžete samozřejmě sdílet s ostatními na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Územní plán je v sekci stavebnictví

Klíčová slova: význam pojmu, stavebnictví, přesný význam, slovo, formulace, heslo, popis, Územní plán, pojem, lexikon, informace, wiki, význam, slovník, definice pojmu, termín, co je to Územní plán?, vysvětlení


Pojem Územní plán je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Územní plán?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Územní plán (ÚP) je územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil udržet stálou, nebo vyšší životní úroveň budoucích generacích.

Další zdroje informací o slovu Územní plán

Hledat heslo Územní plán ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Územní plán na Google.cz

Zkusit najít výraz Územní plán ve vyhledávači Yahoo

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Územní plán ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Územní plán ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Územní plán ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Územní plán například v metavyhledávači Info.com, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Teďka již bezesporu víte co znamená Územní plán? resp. jaký je význam pojmu Územní plán? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Územní plán, odpověď na dotaz co je to Územní plán?. Víte např. kdo to je Webmaster? Znáte a víte kdo je Sadista? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než stavebnictví). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!