Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Ekonomie

Pojmy a termíny z oboru Ekonomie. Významy slov, definice, výrazy a hesla

Ekonomie je věda, která se zabývá problematikou činností, týkajících se výroby a směny. Ekonomie zkoumá jevy, jako je inflace, recese či HDP apod. Ekonomie úzce spolupracuje s ostatními příbuznými obory a využívá jejich zákonitosti. Současná ekonomie se člení na několik oblastí, jde především o normativní ekonomii, pozitivní ekonomii, mikroekonomii nebo makroekonomii.

Vysvětlení mikroekonomických i makroekonomických pojmů - co znamenají?

K 1.6. 2017 se v kategorii ekonomie nacházejí tyto pojmy, termíny, výrazy, slova a hesla: dluhopis, HDP, inflace, silová elektřina, živnost, Švarc systém, recese, akvizice, privatizace, DPH, franchising, marže, oligarcha, Goodwill, saldo, Euroval, deflace, solidarita, retail, rabat, outsourcing, dividenda, deviza, portfolio, DIČ, intervence, progresivní daň, devalvace, korporátní daň, akcie, makroekonomie, mikroekonomie, cenný papír, import, export, investice, šrotovné a Eurozóna.

S ekonomií je úzce spjato i podnikání. V našem druhém lexikonu - slovníku - zaměřenému na lidi, osobnosti, vlastnosti a profese naleznete mnoho termínů souvisejících právě s podnikáním. Jednak se jedná o stručné biografie (životopisy) známých českých i zahraničních, historických i současných podnikatelů, jednak zde naleznete termíny související s podnikáním. Buďme konkrétní, v odkazovaném webu naleznete tyto termíny a osobnosti: prokurista, Jiří Šmejc, Daniel Farnbauer, statutární Zástupce, investor, Petr Kellner, jednatel, identifikovaná osoba, OSVČ, Walt Disney, právnická osoba, plátce DPH, josef Kokta, Zdeněk Bakala, Swarovski, podnikatel, rentiér, Karel Janeček, Michael Kors, Steve Jobs, fyzická osoba, Petr Chmela, George Soros, George Friedman, oligarcha, Jaromír Soukup, živnostník a Elon Musk.