Co je to?
Odborný výraz, definice slova Eurozóna. Co znamená pojem Eurozóna z kategorie Ekonomie?

Co je to Eurozóna? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Eurozóna?

Eurozóna čili oblast, ve které je využíváno euro, je definována jako měnová a hospodářská unie části států Evropské unie. Země patřící do eurozóny mají euro jako jedinou měnu a řídí se monetární politikou Evropské centrální banky, která sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem.
Ekonomika eurozóny se dělí do oblastí, z nichž je nejvýznamnější administrativa a veřejné služby, obchod, doprava, ubytovací a stravovací služby a průmysl. Některé země eurozóny se specializují – průmysl je soustředěn ve střední Evropě a Německu, finance ve Francii a Lucembursku. Události v eurozóně mají přímý dopad na hodnotu eura.


Co je to Eurozóna? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Eurozóna. Co znamená pojem Eurozóna z kategorie Ekonomie?

Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kolegy na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Eurozóna patří do sekce ekonomie

Klíčová slova: definice pojmu, přesný význam, ekonomie, ekonomie, vysvětlení, heslo, přesný výraz, odborné názvosloví, definice, termín, slovo, popis, co znamená, terminologie, informace, Eurozóna, význam, synonymum


Pojem Eurozóna je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Eurozóna? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Eurozóna, oficiálně nazývaná euro oblast, je území Evropské unie, na kterém se užívá společná evropská měna euro. Jejími členy jsou tedy státy, jež vstoupily do třetí fáze Evropské měnové unie (EMU) a tím euro na svém území zavedly.
Členy eurozóny je 19 zemí Evropské unie: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.
Kromě eurozóny na evropském kontinentu je euro oficiální platidlo v tzv. „nejvzdálenějších regionech EU“ (k datu 1. ledna 2014 Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy). V těchto oblastech žije přibližně 4 500 000 lidí.
Členské státy Evropské unie jsou zavázány vstoupit do eurozóny. Z této povinnosti jsou vyvázány pouze Spojené království a Dánsko, které mají vyjednané výjimky (takzvaný opt-out), a Švédsko, které si nevstoupením do ERM II zařídilo de facto opt-out. Zbylých šest států Evropské unie prozatím euro jako svou měnu nezavedlo. Jsou jimi Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko.

Pro další informace o termínu Eurozóna zkuste tyto odkazy

Najít výraz Eurozóna ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Eurozóna ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Eurozóna ve Wikimedia Commons

Zkusit najít frázi Eurozóna na Google.cz

Najít slovo Eurozóna ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Eurozóna ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Eurozóna například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Eurozóna? resp. co znamená Eurozóna? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Eurozóna, odpověď na dotaz co je to Eurozóna?. Víte např. kdo to je Plátce DPH? Znáte a víte kdo je Obchodní asistent? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než ekonomie). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.