Co je to?
Odborný výraz, definice slova Fenomenologie. Co znamená pojem Fenomenologie z kategorie Filozofie?

Co je to Fenomenologie? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Fenomenologie

Fenomenologie je výrazný filozofický směr, který vznikl ve 20. století. Jeho zakladatelem je Edmund Husserl. Fenomenologie je také pojmenováním metody popisu skutečnosti bez jakékoli předpojatosti. Klasická fenomenologie se zaměřuje na výzkum vazeb činnosti vědomí k věcem tak, jak se ukazují bezprostředně ve vazbě na vnitřní zkušenosti. Vznikala na základě výzkumů z oblasti logiky a matematické teorie a usilovala o poznání čisté podoby vědomí a o průzkum ideálních entit a jejich závislosti na úsudku.
Cílem bylo očištění imanentních zkušeností od neprověřených tezí a předsudků a důkladná analýza vnitřního stavu vědomí. Pod tradičními vědeckými výklady je podle ní ukryt přirozený svět, který zastřely umělé vědecké konstrukce. Tento filozofický směr ovlivnil další vědy, jako psychiatrii a teologii a také další filozofii ve 20. století.


Co je to Fenomenologie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Fenomenologie. Co znamená pojem Fenomenologie z kategorie Filozofie?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Fenomenologie sdílejte s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Fenomenologie je v kategorii Filozofie

Klíčová slova: slovník, odborný výraz, termín, co to je, wiki, význam, přesný výraz, pojem, přesný význam, heslo, význam slova, Filozofie, definice, názvosloví, odborné názvosloví, synonymum, definice pojmu, Fenomenologie


Pojem Fenomenologie je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Fenomenologie?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Fenomenologie (z řeckého fainomai, ukazuji se), znamená obecně přesné zkoumání jevů. Místo zkoumání podstat a skutečností samých se tedy zabývá zkušeností, tím, jak se věci „samy“ člověku ukazují v jeho vlastním vědomí.

Odkazy na jiné weby

Vyhledat heslo Fenomenologie ve Wikislovníku

Najít heslo Fenomenologie ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Fenomenologie ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Fenomenologie ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Fenomenologie na Google.cz

Zkusit najít pojem Fenomenologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Fenomenologie například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Fenomenologie? resp. jaká je definice slova Fenomenologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Fenomenologie, odpověď na dotaz co je to Fenomenologie?. Víte např. kdo to je Kurva? Znáte a víte kdo je Markéta Kutilová? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Filozofie. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.