Co je to?
Odborný výraz, definice slova Právo. Co znamená pojem Právo z kategorie Právo?

Co je Právo?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Právo?

Právo je obecně definováno jako soubor pravidel a norem, které určují, jakým způsobem by měli lidé a organizace jednat. Řeší také, co se stane, když dojde k porušení těchto pravidel. Pojem tedy označuje soubor pravidel, která jsou vytvořena a prosazována státem nebo jinými autoritami, aby se zajistilo, že společnost je organizována a řízena v souladu s určitými zásadami a hodnotami. Právo se týká širokého počtu oblastí, včetně trestního práva, občanského práva, práva na práci, rodinného práva, obchodního práva a mnoha dalších. Tato pravidla a normy se obvykle nacházejí v psané formě v zákonech, předpisech a smlouvách. K hlavním cílům práva patří ochrana práv a svobod jednotlivců a organizací, stejně jako udržení bezpečnosti a stability v rámci společnosti. Právo také pomáhá řešit spory a konflikty, a poskytuje rámec pro prosazování spravedlnosti a rovnosti. Právo dodržuje také systémovost a hierarchii.
Právní systém je složen ze základních pravidel a norem a pokračuje až ke složité a abstraktní teorii práva. V rámci tohoto systému jsou pravidla a normy obvykle uspořádány podle své důležitosti a právní síly. Například ústava je nejvyšším právním dokumentem v mnoha zemích a musí být respektována všemi ostatními pravidly a normami. Právo neustále prochází změnami tak, aby se přizpůsobilo společenským a ekonomickým změnám. Nové zákony a předpisy se přijímají, aby řešily nové problémy a výzvy a aby se zajistilo, že právo zůstává aktuální a relevantní.


Co je to Právo? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Právo. Co znamená pojem Právo z kategorie Právo?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Text sestavily autoři (redaktoři a redaktorky) pro Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s bližními na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Právo se nachází v sekci právo

Klíčová slova: právo, informace, terminus technicus, právo, synonymum, co to je, vysvětlení, termín, slovník, co znamená, slovo, wiki, popis, heslo, definice pojmu, Právo, význam slova, terminologie


Pojem Právo je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Právo? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli dimenzích. Nelze jeho definici tedy zúžit pouze na jeho normativní význam, ač především v této rovině je chápán nejčastěji, tedy ve smyslu soustavy právních norem, tj. pravidel chování (příkazů, zákazů nebo dovolení), kterými se řídí lidské spolužití a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem. Této oblasti nejlépe odpovídá pojem objektivního práva. Mimo rovinu normativní působí právo též v rovině sociální, axiologické, mocenské a informační. Objektivní právo je tedy univerzálním normativním systémem. V praxi se jeho součástí mohou stávat i normy pocházející z jiných normativních systémů, ač už se jedná o systémy s hodnotovým významem, nebo technického charakteru. V případě nedodržování práva ho stát mocensky vynucuje. Ve svém souhrnu všechny platné právní normy tvoří právní řád daného státu.
Protože slovo právo má (nejméně) dva různé významy, používají právníci tento termín také pro subjektivní právo, právo určitého subjektu na něco. V tomto případě jde tedy o objektivním právem zaručenou možnost chovat se určitým způsobem.
Právo z různých hledisek zkoumá právní věda. Všeobecné znalosti o něm, představy o jeho platnosti a oprávněnosti se pak označují jako právní vědomí.

Jiné zdroje informací o pojmu Právo

Najít termín Právo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Právo na Google obrázcích

Najít heslo Právo na Google.cz

Hledat slovo Právo ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Právo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Právo ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Právo například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice termínu Právo? resp. co to je Právo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Právo, odpověď na dotaz co je to Právo?. Víte např. kdo to je Iveta Maurerová? Znáte a víte kdo je Michal Kindl? Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Pokuste se najít termín Právo i v jiné kategorii než v právo. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Soudní dvůr, právo, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.