Co je to?
Definice odborného termínu, slova Právo. Co znamená pojem Právo z kategorie Právo?

Co je to Právo? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Právo?

Právo je vyjadřováno jako jakási norma, která definuje, co vše si můžeme v životě dovolit. Právo je tvořeno souborem právních norem, jde o příkazy, zákazy nebo dovolení.
Každý stát má svoje práva, která jsou v dané zemi nastolena. Právo je v průběhu společenského vývoje nejrůznějšími způsoby upravováno. Každý člověk musí znát svoje právo, neznalost zákona v případných jeho činnosti s rozporem příslušné právní normy, potencionálního viníka neomlouvá. Problémovými řešeními v oblasti práva se zabývají soudy.


Co je to Právo? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Právo. Co znamená pojem Právo z kategorie Právo?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Právo můžete samozřejmě sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Právo je v sekci Právo

Klíčová slova: význam slova, definice, lexikon, terminus technicus, Právo, co je to Právo?, terminologie, slovo, pojem, co to je, synonymum, slovník, co znamená, přesný výraz, přesný význam, Právo, popis, vysvětlení


Pojem Právo je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Právo? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli dimenzích. Nelze jeho definici tedy zúžit pouze na jeho normativní význam, ač především v této rovině je chápán nejčastěji, tedy ve smyslu soustavy právních norem, tj. pravidel chování (příkazů, zákazů nebo dovolení), kterými se řídí lidské spolužití a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem. Této oblasti nejlépe odpovídá pojem objektivního práva. Mimo rovinu normativní působí právo též v rovině sociální, axiologické, mocenské a informační. Objektivní právo je tedy univerzálním normativním systémem. V praxi se jeho součástí mohou stávat i normy pocházející z jiných normativních systémů, ač už se jedná o systémy s hodnotovým významem, nebo technického charakteru. V případě nedodržování práva ho stát mocensky vynucuje. Ve svém souhrnu všechny platné právní normy tvoří právní řád daného státu.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít pojem Právo ve Wikislovníku

Hledat termín Právo ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Právo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Právo na Google.cz

Zkusit najít pojem Právo ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Právo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Právo například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Právo? resp. jaká je definice slova Právo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Právo, odpověď na dotaz co je to Právo?. Víte např. kdo to je Monetarista? Znáte a víte kdo je Lucifer? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Právo. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.