Co je to?
Definice odborného termínu, slova Právo. Co znamená pojem Právo z kategorie Právo?

Co je to Právo? Význam slova

Co znamená termín Právo? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Právo je vyjadřováno jako jakási norma, která definuje, co vše si můžeme v životě dovolit. Právo je tvořeno souborem právních norem, jde o příkazy, zákazy nebo dovolení.
Každý stát má svoje práva, která jsou v dané zemi nastolena. Právo je v průběhu společenského vývoje nejrůznějšími způsoby upravováno. Každý člověk musí znát svoje právo, neznalost zákona v případných jeho činnosti s rozporem příslušné právní normy, potencionálního viníka neomlouvá. Problémovými řešeními v oblasti práva se zabývají soudy.


Co je to Právo? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Právo. Co znamená pojem Právo z kategorie Právo?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Právo? Pak se o ní podělte s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Právo je v kategorii Právo

Klíčová slova: terminus technicus, heslo, přesný výraz, wiki, lexikon, termín, význam slova, význam pojmu, synonymum, Právo, Právo, co znamená, formulace, terminologie, definice pojmu, odborný výraz, slovník, slovo


Pojem Právo je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Právo? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli dimenzích. Nelze jeho definici tedy zúžit pouze na jeho normativní význam, ač především v této rovině je chápán nejčastěji, tedy ve smyslu soustavy právních norem, tj. pravidel chování (příkazů, zákazů nebo dovolení), kterými se řídí lidské spolužití a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem. Této oblasti nejlépe odpovídá pojem objektivního práva. Mimo rovinu normativní působí právo též v rovině sociální, axiologické, mocenské a informační. Objektivní právo je tedy univerzálním normativním systémem. V praxi se jeho součástí mohou stávat i normy pocházející z jiných normativních systémů, ač už se jedná o systémy s hodnotovým významem, nebo technického charakteru. V případě nedodržování práva ho stát mocensky vynucuje. Ve svém souhrnu všechny platné právní normy tvoří právní řád daného státu.

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat heslo Právo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Právo na Youtube

Najít slovo Právo ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Právo ve Wikislovníku

Najít pojem Právo ve fulltextu Seznam.cz

Najít výraz Právo ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Právo například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Právo? resp. co přesně označuje termín Právo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Právo, odpověď na dotaz co je to Právo?. Víte např. kdo to je Čumil? Znáte a víte kdo je Lama? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Právo. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.