Co je to?
Definice výrazu Právo. Co znamená odborný pojem Právo z kategorie Právo?

Co to je Právo? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Právo?

Právo je vyjadřováno jako jakási norma, která definuje, co vše si můžeme v životě dovolit. Právo je tvořeno souborem právních norem, jde o příkazy, zákazy nebo dovolení.
Každý stát má svoje práva, která jsou v dané zemi nastolena. Právo je v průběhu společenského vývoje nejrůznějšími způsoby upravováno. Každý člověk musí znát svoje právo, neznalost zákona v případných jeho činnosti s rozporem příslušné právní normy, potencionálního viníka neomlouvá. Problémovými řešeními v oblasti práva se zabývají soudy.


Co je to Právo? Význam slova, termín, Definice výrazu Právo. Co znamená odborný pojem Právo z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Právo? s vašimi kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pojem Právo je v sekci právo

Klíčová slova: terminologie, co znamená, odborné názvosloví, přesný výraz, co je to Právo?, wiki, definice, popis, pojem, právo, lexikon, slovník, právo, heslo, slovo, Právo, přesný význam, vysvětlení


Pojem Právo je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Právo? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli dimenzích. Nelze jeho definici tedy zúžit pouze na jeho normativní význam, ač především v této rovině je chápán nejčastěji, tedy ve smyslu soustavy právních norem, tj. pravidel chování (příkazů, zákazů nebo dovolení), kterými se řídí lidské spolužití a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem. Této oblasti nejlépe odpovídá pojem objektivního práva. Mimo rovinu normativní působí právo též v rovině sociální, axiologické, mocenské a informační. Objektivní právo je tedy univerzálním normativním systémem. V praxi se jeho součástí mohou stávat i normy pocházející z jiných normativních systémů, ač už se jedná o systémy s hodnotovým významem, nebo technického charakteru. V případě nedodržování práva ho stát mocensky vynucuje. Ve svém souhrnu všechny platné právní normy tvoří právní řád daného státu.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít výraz Právo ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Právo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Právo na Google.cz

Hledat pojem Právo ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Právo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Právo ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Právo například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Právo? resp. co se přesně ukrývá za slovem Právo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Právo, odpověď na dotaz co je to Právo?. Víte např. kdo to je Seraf? Znáte a víte kdo je Zmocnitel? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je právo. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.