Co je to?
Definice odborného termínu, slova Právo. Co znamená pojem Právo z kategorie Právo?

Co je to Právo? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Právo?

Právo je vyjadřováno jako jakási norma, která definuje, co vše si můžeme v životě dovolit. Právo je tvořeno souborem právních norem, jde o příkazy, zákazy nebo dovolení.
Každý stát má svoje práva, která jsou v dané zemi nastolena. Právo je v průběhu společenského vývoje nejrůznějšími způsoby upravováno. Každý člověk musí znát svoje právo, neznalost zákona v případných jeho činnosti s rozporem příslušné právní normy, potencionálního viníka neomlouvá. Problémovými řešeními v oblasti práva se zabývají soudy.


Co je to Právo? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Právo. Co znamená pojem Právo z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Právo? Pak se o ní podělte s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Právo je v kategorii Právo

Klíčová slova: význam, terminus technicus, termín, odborný výraz, lexikon, definice, heslo, význam slova, pojem, formulace, slovo, informace, Právo, popis, synonymum, definice pojmu, co znamená, přesný výraz


Pojem Právo je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Právo dozvíte následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli dimenzích. Nelze jeho definici tedy zúžit pouze na jeho normativní význam, ač především v této rovině je chápán nejčastěji, tedy ve smyslu soustavy právních norem, tj. pravidel chování (příkazů, zákazů nebo dovolení), kterými se řídí lidské spolužití a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem. Této oblasti nejlépe odpovídá pojem objektivního práva. Mimo rovinu normativní působí právo též v rovině sociální, axiologické, mocenské a informační. Objektivní právo je tedy univerzálním normativním systémem. V praxi se jeho součástí mohou stávat i normy pocházející z jiných normativních systémů, ač už se jedná o systémy s hodnotovým významem, nebo technického charakteru. V případě nedodržování práva ho stát mocensky vynucuje. Ve svém souhrnu všechny platné právní normy tvoří právní řád daného státu.

Další informační zdroje

Najít heslo Právo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Právo ve fulltextu Seznam.cz

Najít výraz Právo na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Právo ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Právo ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Právo ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Právo například ve videích na Youtube, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikislovníku, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Právo? resp. jaká je definice slova Právo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Právo, odpověď na dotaz co je to Právo?. Víte např. kdo to je Jaroslav Kmenta? Znáte a víte kdo je Lapiduch? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Právo v jiné sekci než Právo. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.