Co je to?
Odborný výraz, definice slova Matematická indukce. Co znamená pojem Matematická indukce z kategorie Matematika?

Co je to Matematická indukce? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Matematická indukce?

Matematická indukce je pojem z oblasti matematiky. Jedná se o metodu dokazování, týkající se matematických vět a tvrzení při práci s přirozenými čísly a posloupnostmi.
Základem je důkaz tvrzení platného pro všechna přirozená čísla. Důkaz se provede na prvním prvku dosazením a pokračuje implikací na další prvky.


Co je to Matematická indukce? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Matematická indukce. Co znamená pojem Matematická indukce z kategorie Matematika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Matematická indukce? s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Matematická indukce je v sekci Matematika

Klíčová slova: význam, Matematika, odborný výraz, popis, přesný význam, vysvětlení, pojem, wiki, formulace, co to je, přesný výraz, slovo, co je to Matematická indukce?, odborné názvosloví, termín, co znamená, význam pojmu, terminologie


Pojem Matematická indukce je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Matematická indukce?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Matematická indukce je metoda dokazování matematických vět a tvrzení, která se používá, pokud chceme ukázat, že dané tvrzení platí pro všechna přirozená čísla, případně jinou, předem danou nekonečnou posloupnost. Typicky se užívá k důkazům těch tvrzení o přirozených číslech, u nichž je snadné ověřit, že platí pro číslo 1, a zároveň lze platnost pro každé dané n převést v konečně mnoha krocích na platnost pro 1 s tím, že počet těchto kroků s rostoucím n také roste.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Hledat slovo Matematická indukce ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Matematická indukce ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Matematická indukce ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Matematická indukce ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Matematická indukce ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Matematická indukce ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Matematická indukce například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Matematická indukce? resp. co přesně znamená slovo Matematická indukce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Matematická indukce, odpověď na dotaz co je to Matematická indukce?. Víte např. kdo to je Filumenista? Znáte a víte kdo je Kaplan? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Matematika). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na významy slov, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.