Co je to?
Odborný výraz, definice slova Matematická indukce. Co znamená pojem Matematická indukce z kategorie Matematika?

Co je to Matematická indukce? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Matematická indukce?

Matematická indukce je pojem z oblasti matematiky. Jedná se o metodu dokazování, týkající se matematických vět a tvrzení při práci s přirozenými čísly a posloupnostmi.
Základem je důkaz tvrzení platného pro všechna přirozená čísla. Důkaz se provede na prvním prvku dosazením a pokračuje implikací na další prvky.


Co je to Matematická indukce? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Matematická indukce. Co znamená pojem Matematická indukce z kategorie Matematika?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Matematická indukce patří do kategorie Matematika

Klíčová slova: co je to Matematická indukce?, Matematická indukce, odborný výraz, formulace, význam pojmu, co to je, terminus technicus, wiki, heslo, synonymum, odborné názvosloví, vysvětlení, význam slova, definice pojmu, Matematika, pojem, definice, přesný výraz


Pojem Matematická indukce je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Matematická indukce?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Matematická indukce je metoda dokazování matematických vět a tvrzení, která se používá, pokud chceme ukázat, že dané tvrzení platí pro všechna přirozená čísla, případně jinou, předem danou nekonečnou posloupnost. Typicky se užívá k důkazům těch tvrzení o přirozených číslech, u nichž je snadné ověřit, že platí pro číslo 1, a zároveň lze platnost pro každé dané n převést v konečně mnoha krocích na platnost pro 1 s tím, že počet těchto kroků s rostoucím n také roste.

Další možné informační zdroje

Hledat videa s názvem Matematická indukce na Youtube

Hledat termín Matematická indukce ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Matematická indukce ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Matematická indukce ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Matematická indukce ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Matematická indukce na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Matematická indukce například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Matematická indukce? resp. jaká je definice slova Matematická indukce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Matematická indukce, odpověď na dotaz co je to Matematická indukce?. Víte např. kdo to je Osvícenec? Znáte a víte kdo je Podiatr? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Matematika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.