Co je to?
Výraz, termín, definice slova Matematická indukce. Co znamená odborný pojem Matematická indukce z kategorie Matematika?

Co je to Matematická indukce? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Matematická indukce

Matematická indukce je pojem z oblasti matematiky. Jedná se o metodu dokazování, týkající se matematických vět a tvrzení při práci s přirozenými čísly a posloupnostmi.
Základem je důkaz tvrzení platného pro všechna přirozená čísla. Důkaz se provede na prvním prvku dosazením a pokračuje implikací na další prvky.


Co je to Matematická indukce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Matematická indukce. Co znamená odborný pojem Matematická indukce z kategorie Matematika?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Matematická indukce s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Matematická indukce se nachází v kategorii matematika

Klíčová slova: Matematická indukce, význam, synonymum, slovo, heslo, odborný výraz, formulace, význam slova, názvosloví, definice, význam pojmu, lexikon, termín, terminus technicus, co znamená, matematika, přesný výraz, informace


Pojem Matematická indukce je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Matematická indukce můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Matematická indukce je metoda dokazování matematických vět a tvrzení, která se používá, pokud chceme ukázat, že dané tvrzení platí pro všechna přirozená čísla, případně jinou, předem danou nekonečnou posloupnost. Typicky se užívá k důkazům těch tvrzení o přirozených číslech, u nichž je snadné ověřit, že platí pro číslo 1, a zároveň lze platnost pro každé dané n převést v konečně mnoha krocích na platnost pro 1 s tím, že počet těchto kroků s rostoucím n také roste.

Jiné informační zdroje o pojmu Matematická indukce

Hledat videa s názvem Matematická indukce na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Matematická indukce ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Matematická indukce ve Wikimedia Commons

Najít slovo Matematická indukce ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Matematická indukce ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Matematická indukce ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Matematická indukce například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Matematická indukce? resp. co je to Matematická indukce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Matematická indukce, odpověď na dotaz co je to Matematická indukce?. Víte např. kdo to je Muslim? Znáte a víte kdo je Kate Bush? Ke každému pojmu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je matematika. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.