Co je to?
Výraz, termín, definice slova Interpunkce. Co znamená odborný pojem Interpunkce z kategorie Český jazyk?

Co je Interpunkce? Význam slova

Co znamená termín Interpunkce? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Interpunkce je označení používané pro členění textu pomocí interpunkčních znamének. To jsou grafické znaky, které napomáhají vyjádřit v písemném projevu strukturování a uspořádání textu. V mluveném projevu nebo při četbě znamenají změnu intonace nebo přestávek v řeči. Interpunkce nenahrazuje slova a samotná znaménka se nevyslovují. Různé jazyky mohou mít odlišnou interpunkci. V českém jazyce patří k nejčastěji užívaným znaménkům tečka, která ukončí větu, a je označením pro zkratky nebo řadové číslovky, čárka, která odděluje věty, členy nebo výrazy, podobně jako středník.
K dalším znaménkům patřícím do české interpunkce se řadí dvojtečka, otazník, vykřičník, pomlčka, spojovník, výpustka, uvozovky, apostrof, závorka či lomítko. V cizích jazycích se využívají i jiná znaménka jako např. hranaté závorky, rovné uvozovky, převrácený vykřičník, převrácený otazník a jiné. Do interpunkce se řadí i tzv. bílé znaky, jako je mezera, tabulátor nebo odřádkování.


Co je to Interpunkce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Interpunkce. Co znamená odborný pojem Interpunkce z kategorie Český jazyk?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Napsáno redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Interpunkce? Pak se o ní podělte s ostatními na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Interpunkce je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: co je to Interpunkce?, Český jazyk, informace, vysvětlení, terminus technicus, terminologie, význam, Český jazyk, význam slova, význam pojmu, přesný význam, odborné názvosloví, wiki, pojem, heslo, odborný výraz, slovo, Interpunkce


Pojem Interpunkce je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Interpunkce můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Interpunkční znaménka (též členicí znaménka) jsou pomocné grafické znaky, které v písemném projevu vyjadřují strukturu a organizaci textu; při čtení a v mluvě se projevují intonací a přestávkami v řeči a při běžném čtení textu se nevyslovují, nejsou náhradou slov, jako je tomu např. u číslic, matematických značek a podobně.
Jejich používání se nazývá interpunkce.

Další informační zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Interpunkce ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Interpunkce ve Wikizdrojích

Hledat termín Interpunkce ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Interpunkce na Google.cz

Hledat frázi Interpunkce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Interpunkce ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Interpunkce například ve videích na Youtube, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikislovníku, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Interpunkce? resp. co přesně označuje termín Interpunkce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Interpunkce, odpověď na dotaz co je to Interpunkce?. Víte např. kdo to je Sudička? Znáte a víte kdo je Lubomír Stoklásek? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste hledání odborného pojmu Interpunkce i v jiné kategorii než je sekce Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.