Co je to?
Odborný výraz, definice slova Interpunkce. Co znamená pojem Interpunkce z kategorie Český jazyk?

Co je Interpunkce? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Interpunkce

Interpunkce je označení používané pro členění textu pomocí interpunkčních znamének. To jsou grafické znaky, které napomáhají vyjádřit v písemném projevu strukturování a uspořádání textu. V mluveném projevu nebo při četbě znamenají změnu intonace nebo přestávek v řeči. Interpunkce nenahrazuje slova a samotná znaménka se nevyslovují. Různé jazyky mohou mít odlišnou interpunkci. V českém jazyce patří k nejčastěji užívaným znaménkům tečka, která ukončí větu, a je označením pro zkratky nebo řadové číslovky, čárka, která odděluje věty, členy nebo výrazy, podobně jako středník.
K dalším znaménkům patřícím do české interpunkce se řadí dvojtečka, otazník, vykřičník, pomlčka, spojovník, výpustka, uvozovky, apostrof, závorka či lomítko. V cizích jazycích se využívají i jiná znaménka jako např. hranaté závorky, rovné uvozovky, převrácený vykřičník, převrácený otazník a jiné. Do interpunkce se řadí i tzv. bílé znaky, jako je mezera, tabulátor nebo odřádkování.


Co je to Interpunkce? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Interpunkce. Co znamená pojem Interpunkce z kategorie Český jazyk?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Interpunkce se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Interpunkce se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: terminologie, význam slova, význam, definice, termín, co znamená, přesný výraz, definice pojmu, co to je, Český jazyk, přesný význam, odborné názvosloví, slovník, vysvětlení, popis, co je to Interpunkce?, odborný výraz, heslo


Pojem Interpunkce je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Interpunkce?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Interpunkční znaménka (též členicí znaménka) jsou pomocné grafické znaky, které v písemném projevu vyjadřují strukturu a organizaci textu; při čtení a v mluvě se projevují intonací a přestávkami v řeči a při běžném čtení textu se nevyslovují, nejsou náhradou slov, jako je tomu např. u číslic, matematických značek a podobně.
Jejich používání se nazývá interpunkce.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat termín Interpunkce ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Interpunkce ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Interpunkce ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít slovo Interpunkce na Google.cz

Hledat slovo Interpunkce ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat heslo Interpunkce ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Interpunkce například ve videích na Youtube, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Interpunkce? resp. co znamená Interpunkce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Interpunkce, odpověď na dotaz co je to Interpunkce?. Víte např. kdo to je Moderátor? Znáte a víte kdo je Hana Vítová? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Interpunkce i jinde než v sekci než v Český jazyk. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.