Co je to?
Definice výrazu Binární soustava. Co znamená odborný pojem Binární soustava z kategorie Matematika?

Co je Binární soustava?

Co znamená pojem, definice termínu Binární soustava?

Binární soustava, jinak též dvojková soustava, je název číselné soustavy, ve které se pro vyjadřování hodnot využívá jen znaků 0 a 1. Binární soustava se řadí do skupiny pozičních číselných soustav, které mají základ 2. Konkrétní číslo je zde vyjádřeno mocninami čísla dvě. Pokud je číslo zapsané v dvojkové soustavě, označuje se jako binární číslo. Při zápisu ve dvojkové soustavě se navíc doplňuje znak b, který se zapisuje za poslední číslici jako dolní index. Jindy je možno použít zkratku BIN. Binární soustava je využívána především v digitálních systémech. 0 a 1 symbolizují stav elektrického obvodu, 0 jako vypnutí, tedy bez napětí, a 1 jako zapnuto, tedy pod napětím.
Pomocí nuly a jedničky je možno vyjádřit také výsledek logického výroku, kdy nepravda je označena jako 0 a pravda 1 v různých obvodech i funkcích. Dvojková soustava se kóduje podle pravidla, že každý následující vyšší bit má váhu dvakrát vyšší než předcházející, tvoří tedy dvojnásobek hodnoty před sebou. Číslo kódované ve dvojkové soustavě má výslednou hodnotu rovnu součtu váhových hodnot bitů, které jsou aktivní.


Co je to Binární soustava? Význam slova, termín, Definice výrazu Binární soustava. Co znamená odborný pojem Binární soustava z kategorie Matematika?

Na texty zde uvedené neposkytujeme žádnou záruku. Mohou obsahovat pravopisné i faktické chyby, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Binární soustava můžete samozřejmě sdílet s ostatními na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Binární soustava je v sekci matematika

Klíčová slova: přesný výraz, matematika, slovník, termín, popis, význam, formulace, definice pojmu, matematika, přesný význam, odborné názvosloví, co je to Binární soustava?, definice, názvosloví, terminus technicus, lexikon, slovo, odborný výraz


Pojem Binární soustava je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Binární soustava? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dvojková soustava (binární soustava) je číselná soustava, která používá pouze dvě číslice: 0 a 1. Dvojková soustava je poziční číselná soustava se základem 2, každá číslice tedy odpovídá n-té mocnině čísla dvě, kde n je pozice dané číslice v zapsaném čísle. Takto zapsané číslo se nazývá binární číslo.
Dvojková soustava se používá ve všech moderních digitálních počítačích, neboť její dvě číslice (0 a 1) odpovídají dvěma jednoduše rozdělitelným stavům elektrického obvodu (vypnuto a zapnuto), popřípadě nepravdivosti či pravdivosti výroku.

Pro další informace o termínu Binární soustava zkuste tyto odkazy

Vyhledat slovo Binární soustava na Google obrázcích

Zkusit najít termín Binární soustava ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Binární soustava ve Wikimedia Commons

Najít termín Binární soustava ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít Binární soustava ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Binární soustava ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Binární soustava například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, ve fulltextu Yahoo.com, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Nyní už nejspíš víte co znamená slovo Binární soustava? resp. jaký je přesný význam slova Binární soustava? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Binární soustava, odpověď na dotaz co je to Binární soustava?. Víte např. kdo to je Upír? Znáte a víte kdo je Benjamin Chilwell? Litujem, že není v našich silách provádět pravidelně aktualizace všech textů. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Doporučujeme vám proto zkusit i jinou sekci než je kategorie matematika. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie matematika, matematici, binární soustava, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.