Co je to?
Výraz, termín, definice slova Binární soustava. Co znamená odborný pojem Binární soustava z kategorie Matematika?

Co je to Binární soustava? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Binární soustava

Binární soustava, jinak též dvojková soustava, je název číselné soustavy, ve které se pro vyjadřování hodnot využívá jen znaků 0 a 1. Binární soustava se řadí do skupiny pozičních číselných soustav, které mají základ 2. Konkrétní číslo je zde vyjádřeno mocninami čísla dvě. Pokud je číslo zapsané v dvojkové soustavě, označuje se jako binární číslo. Při zápisu ve dvojkové soustavě se navíc doplňuje znak b, který se zapisuje za poslední číslici jako dolní index. Jindy je možno použít zkratku BIN. Binární soustava je využívána především v digitálních systémech. 0 a 1 symbolizují stav elektrického obvodu, 0 jako vypnutí, tedy bez napětí, a 1 jako zapnuto, tedy pod napětím.
Pomocí nuly a jedničky je možno vyjádřit také výsledek logického výroku, kdy nepravda je označena jako 0 a pravda 1 v různých obvodech i funkcích. Dvojková soustava se kóduje podle pravidla, že každý následující vyšší bit má váhu dvakrát vyšší než předcházející, tvoří tedy dvojnásobek hodnoty před sebou. Číslo kódované ve dvojkové soustavě má výslednou hodnotu rovnu součtu váhových hodnot bitů, které jsou aktivní.


Co je to Binární soustava? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Binární soustava. Co znamená odborný pojem Binární soustava z kategorie Matematika?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Binární soustava? Pak se o tuto stránku podělte s přáteli na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Binární soustava je v kategorii matematika

Klíčová slova: Binární soustava, co to je, co je to Binární soustava?, formulace, termín, terminologie, informace, přesný význam, heslo, definice, terminus technicus, přesný výraz, wiki, názvosloví, synonymum, co znamená, definice pojmu, pojem


Pojem Binární soustava je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Binární soustava? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Dvojková soustava (binární soustava) je číselná soustava, která používá pouze dvě číslice: 0 a 1. Dvojková soustava je poziční číselná soustava se základem 2, každá číslice tedy odpovídá n-té mocnině čísla dvě, kde n je pozice dané číslice v zapsaném čísle. Takto zapsané číslo se nazývá binární číslo.
Dvojková soustava se používá ve všech moderních digitálních počítačích, neboť její dvě číslice (0 a 1) odpovídají dvěma jednoduše rozdělitelným stavům elektrického obvodu (vypnuto a zapnuto), popřípadě nepravdivosti či pravdivosti výroku.

Další možné informační zdroje

Zkusit najít výraz Binární soustava ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Binární soustava ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Binární soustava ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Binární soustava na Youtube

Najít termín Binární soustava ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Binární soustava ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Binární soustava například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste zjistili jaká je definice slova Binární soustava? resp. co se přesně ukrývá za slovem Binární soustava? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Binární soustava, odpověď na dotaz co je to Binární soustava?. Víte např. kdo to je Elisha Cuthbert? Znáte a víte kdo je Kapsář? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Binární soustava i v jiných kategoriích (než matematika). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.