Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Účetnictví

Pojmy a termíny z oboru Účetnictví. Významy slov, definice, výrazy a hesla

Účetnictví je nástroj nebo činnost, prostřednictvím níž se sleduje a zobrazuje stav podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti. Jedná se v podstatě o jakousi evidenci, která dodržuje přesně stanovené normy. Základní rozdělení účetnictví je na finanční účetnictví a manažerské účetnictví. V České republice upravuje tuto činnost zákon o účetnictví. V účetnictví se setkáváme s pojmy, jako jsou například obrat, výdaje, příjmy, náklady nebo třeba odpisy či daňový doklad.

Vysvětlení účetních pojmů - co znamenají?

V této kategorii se nacházejí následující účetní pojmy, termíny, výrazy a slova: dobropis, insolvence, obrat, daňový doklad, odpisy, vrubopis, registrační pokladna, daňová evidence, daňový bonus, pohledávka, rozvaha, EBITDA, faktura, honorář, cenina, cash flow, souhrnné hlášení, hmotný majetek, drobný hmotný majetek, platový výměr, dodací list, proforma faktura, zálohová faktura, superhrubá mzda, kontrolní hlášení, vyměřovací základ, elektronická evidence tržeb, podvojné účetnictví a zápočtový list.