Co je to?
Odborný výraz, definice slova Odpisy. Co znamená pojem Odpisy z kategorie Účetnictví?

Co je Odpisy?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Odpisy?

Rozdělení pořizovací ceny majetku do firemních nákladů v průběhu delšího období. O odpisy, odhadu peněžní částky, která půjde do nákladů, se snižuje ekonomický výsledek firmy. Tím dochází k poklesu aktiv, tedy vlastnictví společnosti. Existují odpisy účetní vyjadřující skutečnou výši majetku a jeho opotřebení a odpisy daňové sloužící pro stanovení daně z příjmů.


Co je to Odpisy? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Odpisy. Co znamená pojem Odpisy z kategorie Účetnictví?

Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Text vytvořen pro Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s bližními na komunitních sítích Facebook, Síť X, Reddit a Pinterest prostřednictvím tlačítek Sdílet.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Odpisy se nachází v sekci Účetnictví

Klíčová slova: termín, pojem, terminologie, slovo, heslo, co je to Odpisy?, Účetnictví, definice, lexikon, co znamená, význam slova, vysvětlení, přesný význam, synonymum, terminus technicus, formulace, názvosloví, význam pojmu


Pojem Odpisy je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Odpisy? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za určité období. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv), jedná se o náklad. Smyslem odpisování je rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale poměrně po celou dobu životnosti majetku.
Odpisy se používají pouze pro dlouhodobý majetek, který se odepisuje do výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny, a to buď rovnoměrně nebo zrychleně (metoda zvolená na počátku se musí dodržet po celou dobu odpisování).

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat termín Odpisy ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Odpisy ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Odpisy ve Wikislovníku

Vyhledat termín Odpisy ve vyhledávači Yahoo

Hledat heslo Odpisy ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat frázi Odpisy na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Odpisy například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, v Google obrázcích nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Odpisy? resp. co to je Odpisy? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Odpisy, odpověď na dotaz co je to Odpisy?. Víte např. kdo to je Radkin Honzák? Znáte a víte kdo je Pedel? Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. podle toho o jaký obor se jedná. Pokuste se najít termín Odpisy i v jiné kategorii než v Účetnictví. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se s pojmem švica a nevíte, co znamená? Pokud je vaše odpověď kladná, podívejte se na tento web na kterém můžete nalézt odpověď.