Co je to?
Odborný výraz, definice slova Pranýř. Co znamená pojem Pranýř z kategorie Právo?

Co je to Pranýř? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Pranýř

Pranýř označoval od středověku místo, kde se trestali nepoctivci. Pranýř se většinou nacházel uprostřed náměstí. Kromě pranýře zde byla radnice, kostel a kašna. Pranýř se považoval za místo hanby, trestaný zde měl zažívat utrpení a měl být ponižován. Jednalo se o dřevěný sloup nebo klec, později byly budovány kamenné sloupy.
Odsouzení byli k pranýři poutáni řetězy a jejich okolí je mohlo urážet, vysmívat se jim, plivat na ně, někdy i bít. Pranýř byl trestem za drobné krádeže nebo trestem pro nepoctivé obchodníky a řemeslníky. Podobně se trestaly i neposlušné a hádavé ženy. Na pranýři se i mučilo nebo se udělovaly výprasky.


Co je to Pranýř? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Pranýř. Co znamená pojem Pranýř z kategorie Právo?

Chyby vyhrazeny. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Pranýř) můžete sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Pranýř patří do kategorie Právo

Klíčová slova: informace, názvosloví, vysvětlení, význam pojmu, popis, heslo, Pranýř, terminus technicus, co je to Pranýř?, slovo, slovník, Právo, význam slova, Právo, pojem, co to je, lexikon, definice


Pojem Pranýř je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Pranýř? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Pranýř byl ve středověku a raném novověku místem uprostřed náměstí, kde byli trestáni nepoctiví občané.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat termín Pranýř ve Wikizdrojích

Hledat výraz Pranýř na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pranýř ve Wikimedia Commons

Najít termín Pranýř ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Pranýř ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Pranýř ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Pranýř například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Pranýř? resp. co znamená slovo Pranýř? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pranýř, odpověď na dotaz co je to Pranýř?. Víte např. kdo to je Donchuán? Znáte a víte kdo je Silvie Dymáková? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Právo). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.