Co je to?
Definice výrazu, termínu Politologie. Co znamená odborný pojem Politologie z kategorie Věda?

Co je Politologie?

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Politologie?

Politologie je název vědní disciplíny, která se zabývá studiem politiky. Zaměřuje se na analýzu politických systémů, institucí, procesů a chování aktérů ve společnosti. Politologie se snaží objasnit to, jak moc a autorita fungují ve společnosti, jak se rozhodování odehrává a jak jsou politické rozhodnutí ovlivňována různými faktory. Politologie se zabývá různými aspekty politiky, zahrnuje vládu, politické strany, mezinárodní vztahy, veřejnou politiku, politickou filozofii, politické chování, veřejné mínění a mnoho dalších oblastí. Cílem politologie je získat hlubší pochopení politického dění a procesů a použít toto pochopení k vysvětlení a předvídání politických událostí a trendů. Politologové používají různé metody a přístupy. Výzkum zahrnuje studium textů, dokumentů a rozhovorů s politickými aktéry. Využívá statistické analýzy a průzkumy veřejného mínění ke sběru dat a kvantifikaci politických jevů. Další metody zahrnují historickou analýzu, komparativní analýzu politických systémů a experimentální výzkum.
Politologie má širokou škálu využití. Může jít o výzkum politických událostí a procesů, poradenství politickým stranám a organizacím, analýza veřejné politiky a hodnocení jejího dopadu na společnost. Politologie také může sloužit jako základ pro formulování politických teorií a principů, které mohou být použity k navrhování politických reforem a strategií. Poznatky politologie mohou být použity k podpoře demokracie, prosazování lidských práv, rozvoji efektivní veřejné politiky a řešení politických problémů ve světě.


Co je to Politologie? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Politologie. Co znamená odborný pojem Politologie z kategorie Věda?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte uvedený text s jinými osobami prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Politologie je v kategorii věda

Klíčová slova: definice pojmu, názvosloví, odborný výraz, informace, význam pojmu, formulace, termín, přesný význam, heslo, význam, věda, Politologie, wiki, slovník, vysvětlení, význam slova, co je to Politologie?, definice


Pojem Politologie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Politologie? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Politologie (složeno z řec. polis – obec, stát [polites – občan] a logos – slovo, výklad [věda]) je multiparadigmatická a multidisciplinární společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích, původně sociologie politiky. Zabývá se popisem a hodnocením politických jevů, jako je např. fungování státu a politického systému, mocenských organizací a autorit, politické ideologie, význam a chování veřejnosti ve vztahu k politice a také mezinárodní vztahy.
Moderní politologie se rozvinula v 19. století společně s rozvojem moderních liberálních demokracií. Důraz se začal klást na studium politických systémů. Raymond Aron v této souvislosti mluvil o primátu politiky, tedy o skutečnosti, že vše, co odlišuje moderní společnosti, je politického charakteru. Politologie jako moderní společenská věda byla při svém vzniku ovlivněna pozitivismem, tedy odklonem od normativního k empiricko-analytickému přístupu.

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Politologie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Politologie na Google.cz

Hledat frázi Politologie ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat videa s názvem Politologie na Youtube

Hledat výraz Politologie ve Wikislovníku

Najít pojem Politologie ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Politologie například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Yahoo.com nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Politologie? resp. co je to Politologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Politologie, odpověď na dotaz co je to Politologie?. Víte např. kdo to je Rozumbrada? Znáte a víte kdo je George Michael? Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v věda. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie věda, laborantka, politologie, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.