Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ekologie. Co znamená odborný pojem Ekologie z kategorie Věda?

Co je to Ekologie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Ekologie?

Pojem ekologie můžeme vykládat hned několika způsoby. V původním významu se jedná o biologickou vědu, jež se věnuje vztahu organismů a jejich prostředí, a vztahu mezi organismy. Poprvé byla takto ekologie definována ve druhé polovině devatenáctého století.
Ekologie souvisí s dalšími obory - např. biologie, meteorologie, geologie, geografie. V posledních letech též vznikají v souvislosti s ekologií nové hraniční obory.
Význam ekologie je v dnešní době brán hlavně jako ochrana životního prostředí. Dále lze ekologii vykládat jako samostatnou ideologii.


Co je to Ekologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ekologie. Co znamená odborný pojem Ekologie z kategorie Věda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Ekologie? s blízkými na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Ekologie je v sekci věda

Klíčová slova: slovník, Ekologie, heslo, termín, popis, synonymum, co znamená, co to je, wiki, vysvětlení, formulace, lexikon, terminologie, přesný význam, terminus technicus, věda, co je to Ekologie?, slovo


Pojem Ekologie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ekologie? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ekologie (z řeckého: οἶκος "obydlí" A -λογία, "nauka") je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Jedná se o interdisciplinární obor, který využívá poznatků mnoha vědních disciplín. Zahrnuje studium interakcí organismů, které mají jak mezi sebou navzájem, tak těch, jež mají mezi jinými organismy i těmi, které mají s abiotickými složkami jejich prostředí. Ekologie bývá definována různě, mezi nejznámější patří Krebsova definice: „Ekologie je vědecké studium procesů regulujících distribuci a abundanci organismů a jejich vzájemné vztahy, a studium toho, jak tyto organismy naopak zprostředkovávají transport a transformaci energie a hmoty v biosféře (především studium struktury a funkce ekosystémů).“ „Výzkum toho, kde se organismy nacházejí, kolik se jich tam vyskytuje a proč.“

Ochrana životního prostředí

Slovo ekologie si většina lidí spojuje se snahou o ochranu životního prostředí. Ilustrační fotografie. Autor: Bela Geletneky, zdroj: Pixabay
Slovo ekologie si většina lidí spojuje se snahou o ochranu životního prostředí. Ilustrační fotografie. Autor: Bela Geletneky, zdroj: Pixabay


Pro další informace o termínu Ekologie zkuste tyto odkazy

Najít heslo Ekologie ve Wikislovníku

Hledat termín Ekologie na Google.cz

Zkusit najít heslo Ekologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Ekologie ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Ekologie na Youtube

Hledat heslo Ekologie ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Ekologie například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Ekologie? resp. co znamená Ekologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ekologie, odpověď na dotaz co je to Ekologie?. Víte např. kdo to je Přípravář? Znáte a víte kdo je Foniatr? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než věda). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem