Co je to?
Výraz, termín, definice slova BOZP. Co znamená odborný pojem BOZP z kategorie Zkratky?

Co je to BOZP? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu BOZP

BOZP je zkratka s významem bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jedná se o celý obor, který se dotýká více věd. BOZP nemá oficiálně určenou definici. Většinou jsou zkratkou BOZP zamýšlena opatření, která stanovují právní předpisy a zaměstnavatelé s cílem předcházet ohrožení a poškození zdraví při práci.
BOZP zahrnuje především kategorizaci prací z hlediska rizik, požadavky na pracovní prostředí, procesy i organizaci práce, hygienu práce, zákaz prací a pracovišť pro určité skupiny osob, bezpečnost techniky a zařízení, pracovní i lékařské služby, ochranné a další prostředky a jejich poskytování, značky a signály, ergonomii, nemoci z povolání, úrazy, školení a další.


Co je to BOZP? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova BOZP. Co znamená odborný pojem BOZP z kategorie Zkratky?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s přáteli na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz BOZP se nachází v sekci zkratky

Klíčová slova: slovo, zkratky, definice, terminologie, význam pojmu, odborné názvosloví, vysvětlení, zkratky, názvosloví, přesný význam, popis, význam, terminus technicus, wiki, odborný výraz, definice pojmu, slovník, přesný výraz


Pojem BOZP je v kategorii zkratky, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu BOZP dozvíte následující

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP) je velice široký interdisciplinární (mezivědní) obor. V současné době neexistuje její oficiální definice. V odborné literatuře můžete nalézt různé definice v závislosti na úhlu pohledu na zajištění bezpečnosti práce, např. "Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum".

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat videa s názvem BOZP na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo BOZP ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz BOZP ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem BOZP ve Wikimedia Commons

Najít heslo BOZP ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz BOZP ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo BOZP například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Teď už víte jaká je definice termínu BOZP? resp. co se skrývá pod slovem BOZP? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu BOZP, odpověď na dotaz co je to BOZP?. Víte např. kdo to je František Ringo Čech? Znáte a víte kdo je Hana Humpálová? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu BOZP i v jiných kategoriích (než zkratky). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Navštivte partnerskou stránku plnou tapet na plochu počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Vybírejte z řady motivů od mořských tapet až po oblíbené tapety sportovních aut.