Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ředitelské volno. Co znamená pojem Ředitelské volno z kategorie Školství?

Co je Ředitelské volno?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Ředitelské volno?

Ředitelské volno označuje určitý den, který je v období školní výuky, ale ve kterém se nekoná výuka na základní či střední škole. Nejedná se o sobotu, neděli, prázdniny ani státní svátek. Ředitelské volno vyhlašuje ředitel školy a informuje o něm a důvodech jeho vyhlášení zřizovatele. Definicí a okolnostmi ředitelského volna se zabývá školský zákon v paragrafu 24. V průběhu jednoho školního roku je možno vyhlásit maximálně 5 dní ředitelského volna.
Ředitelské volno bývá často využíváno pro provedení nutných oprav, úprav, či kvůli odstávkám plynu, elektřiny a podobně. V takových případech nemůže probíhat řádná školní výuka. Někdy bývá vyhlašováno ve spojení se svátky či prodlouženými víkendy, popřípadě na středních školách v období přijímacích zkoušek či maturit, kdy není možno zajistit dostatečný počet tříd a vyučujících pro výuku. Ředitelské volno se týká žáků, nikoli pedagogů nebo nepedagogických pracovníků školy.


Co je to Ředitelské volno? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ředitelské volno. Co znamená pojem Ředitelské volno z kategorie Školství?

Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s bližními na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest, síť X (dříve Twitter), Reddit apod.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Ředitelské volno se nachází v sekci Školství

Klíčová slova: význam slova, význam pojmu, terminus technicus, Ředitelské volno, co to je, wiki, terminologie, odborné názvosloví, termín, slovo, co je to Ředitelské volno?, heslo, pojem, Školství, přesný výraz, informace, slovník, definice


Pojem Ředitelské volno je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ředitelské volno? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Ředitelské volno je den v období školního vyučování, ve kterém se na určité základní nebo střední škole nevyučuje, ačkoliv není sobota, neděle, státní svátek ani prázdniny. O vyhlášení ředitelského volna rozhoduje ředitel školy. V jednom školním roce může ředitel školy vyhlásit nejvýše 5 dnů ředitelského volna.
Vyhlášení ředitelského volna je upraveno § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Další informace o pojmu Ředitelské volno hledejte v níže uvedených zdrojích

Najít pojem Ředitelské volno ve Wikislovníku

Najít termín Ředitelské volno ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Ředitelské volno ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Ředitelské volno ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Ředitelské volno ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat frázi Ředitelské volno ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Ředitelské volno například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Právě jste zjistili co to je Ředitelské volno? resp. co přesně označuje termín Ředitelské volno? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ředitelské volno, odpověď na dotaz co je to Ředitelské volno?. Víte např. kdo to je Vratislav Vyskočil? Znáte a víte kdo je Enver Hodža? Informace nemohou být pravidelně updatovány, proto mohou být zastaralé, neplatné, neaktuální či nepřesné. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je Školství. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Školství, učitelka ve třídě, Ředitelské volno, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.