Co je to?
Odborný výraz, definice slova Polovodič. Co znamená pojem Polovodič z kategorie Fyzika?

Co je Polovodič? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Polovodič?

Polovodič je označení pro pevnou látku, u které se může měnit elektrická vodivost. Ta závisí na podmínkách vnitřních i vnějších, a vodivost může být měněna právě změnou daných podmínek. Pokud se jedná o změnu vnějších podmínek, jde o přidání energie. Ta může pocházet z různých zdrojů, například tepelná, světelná, elektrická a další. Jde-li o změnu vnitřních podmínek, může se jednat o příměs jiného prvku v tomto polovodiči. Polovodiče mohou být látky krystalického původu, ovšem existují i polovodiče amorfní. Mezi prvky, které patří k polovodičům, se řadí například selen, křemík, germanium, některé sloučeniny arsenidu, sulfid olovnatý a další. K polovodičům amorfním patří některé druhy skla. Využití polovodičů je poměrně široké, nejčastěji se používají u elektronických součástek.
Roztřídit polovodiče lze podle mnoha hledisek. Podle struktury může jít o polovodiče organické nebo anorganické, amorfní nebo krystalické, prvky či sloučeniny, podle náboje pak polovodiče typu N nebo P, podle nositelů náboje jde o polovodiče vlastní, nebo nevlastní, dle charakteru přeskokového mechanizmu mezi pásy přímé či nepřímé polovodiče, podle statického rozložení nositelů polovodiče degenerované a nedegenerované.


Co je to Polovodič? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Polovodič. Co znamená pojem Polovodič z kategorie Fyzika?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Polovodič s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Polovodič se nachází v sekci fyzika

Klíčová slova: názvosloví, fyzika, význam, co znamená, informace, význam pojmu, přesný výraz, co to je, terminologie, co je to Polovodič?, synonymum, lexikon, definice pojmu, terminus technicus, vysvětlení, heslo, slovník, význam slova


Pojem Polovodič je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Polovodič? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit. Změna vnějších podmínek znamená dodání některého z druhů energie – nejčastěji tepelné, elektrické nebo světelné, změnu vnitřních podmínek představuje příměs jiného prvku v polovodiči.
Mezi polovodiče patří prvky křemík, germanium, selen, sloučeniny arsenid galia GaAs, sulfid olovnatý PbS aj. Většina polovodičů jsou krystalické látky, existují však také polovodiče amorfní (některá skla). Polovodiče se využívají u elektronických součástek.

Odkazy na jiné weby

Vyhledat slovo Polovodič na Google.cz

Zkusit najít Polovodič ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat výraz Polovodič ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Polovodič ve Wikizdrojích

Najít výraz Polovodič ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Polovodič ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Polovodič například ve Wikislovníku, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Polovodič? resp. jaký je přesný význam slova Polovodič? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Polovodič, odpověď na dotaz co je to Polovodič?. Víte např. kdo to je Patrik Eliáš? Znáte a víte kdo je Vladimír Šmicer? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než fyzika). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.