Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Anarchismus. Co znamená pojem Anarchismus z kategorie Politika?

Co to je Anarchismus? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Anarchismus?

Anarchismus je název pojmu z oblasti politiky. Jde o ideologii, jejímž cílem je nastolit bezvládí, tedy anarchii. Klasičtí anarchisté se zaměřují na myšlenky osobní svobody a socialisticky zaměřených idejí týkajících se hlavně zodpovědnosti za komunitu a společnost. Jde o jeden z hlavních směrů libertariánského socialismu. Anarchisté odmítají nadvládu jednoho člověka nad druhým a různé formy hierarchie především v oblasti politické, ekonomické i sociální. Anarchismus odmítá centralizaci a politickou moc, chce omezit státní moc a státní instituce a místo nich prosazuje dobrovolné organizační struktury. Mocenský nátlak je pociťován jako překážka na cestě k svobodě člověka. Většina takto zaměřených směrů má jako cíl také překonat kapitalismus.
Vizí anarchismu je společnost, ve které neexistuje nadvláda, nerovnost a hierarchie. Výrobní prostředky mají být vlastněny hromadně, vše by mělo fungovat na principu federalismu, samosprávy a dobrovolnosti. Zákony pak nejsou potřeba. V současnosti se anarchisté zapojují do dalších hnutí, například antifašistických, ekologických nebo radikálnějších odborových hnutí.


Co je to Anarchismus? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Anarchismus. Co znamená pojem Anarchismus z kategorie Politika?

Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme.Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Anarchismus s ostatními na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Anarchismus patří do kategorie politika

Klíčová slova: názvosloví, informace, význam slova, odborný výraz, heslo, politika, popis, co to je, odborné názvosloví, terminologie, slovník, definice, definice pojmu, synonymum, pojem, co je to Anarchismus?, přesný význam, Anarchismus


Pojem Anarchismus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Anarchismus?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Anarchismus je politická ideologie usilující o nastolení anarchie, tedy bezvládí. Anarchisté často odmítají sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiné formy nadvlády člověka nad člověkem (např. náboženská, ideologická, rasová, genderová nebo věková). Klasický anarchismus je směsicí různých libertariánských myšlenek v otázkách osobní svobody a socialistických myšlenek v otázkách společenské a komunitní zodpovědnosti. Spolu s libertariánským marxismem tak představuje jeden ze dvou hlavních proudů libertariánského socialismu.

Hledejte v dalších zdrojích

Najít pojem Anarchismus na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Anarchismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít frázi Anarchismus ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Anarchismus ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Anarchismus na Youtube

Hledat pojem Anarchismus ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Anarchismus například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Anarchismus? resp. co přesně znamená slovo Anarchismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Anarchismus, odpověď na dotaz co je to Anarchismus?. Víte např. kdo to je Emigrant? Znáte a víte kdo je Čecháček? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je politika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.