Co je to?
Definice výrazu Komunální odpad. Co znamená odborný pojem Komunální odpad z kategorie Různé?

Co je Komunální odpad? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Komunální odpad

Komunální odpad je označení pro odpadové produkty, které vznikají činností osob na území konkrétní obce. Jeho přesná definice se nachází v zákoně o odpadech a patří sem odpad vyprodukovaný domácnostmi, průmyslový odpad, odpady živnostenské a odpady z úřadů.
Komunální odpad se dělí na domovní odpad, tuhý komunální odpad, živnostenský odpad. Za odvoz a likvidaci odpadu se platí poplatky v různé výši, záleží na tom, kdo odpad produkuje, a na místních vyhláškách.

Co je to Komunální odpad? Význam slova, termín, Definice výrazu Komunální odpad. Co znamená odborný pojem Komunální odpad z kategorie Různé?

Velmi pečlivě jsme procházeli veškeré zveřejněné texty. Přes to vše se může stát, že je zde nesprávná, nepřesná či neaktuální informace. Sepsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Komunální odpad můžete samozřejmě sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Komunální odpad je v sekci různé

Klíčová slova: odborné názvosloví, přesný význam, názvosloví, definice, terminologie, lexikon, formulace, Komunální odpad, význam slova, termín, různé, vysvětlení, co je to Komunální odpad?, slovo, terminus technicus, heslo, přesný výraz, odborný výraz


Pojem Komunální odpad je v kategorii různé, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Komunální odpad můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Komunální odpad nebo také směsný odpad je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce. Komunální odpad zahrnuje: tuhý komunální odpad, domovní odpad, objemný odpad apod. Jedná se o odpad, který není separován, nebo ho již dále separovat nelze. Složkou komunálního odpadu je biologicky rozložitelný (komunální) odpad, ve zkratce BRKO nebo BRO.
Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.

Další zdroje informací o slovu Komunální odpad

Vyhledat slovo Komunální odpad ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Komunální odpad ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Komunální odpad ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Komunální odpad na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Komunální odpad ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Komunální odpad ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Komunální odpad například v Microsoft Bing, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Komunální odpad? resp. jaká je definice termínu Komunální odpad? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Komunální odpad, odpověď na dotaz co je to Komunální odpad?. Víte např. kdo to je IT ředitel? Znáte a víte kdo je Inovátor? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste hledání odborného pojmu Komunální odpad i v jiné kategorii než je sekce různé. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.