Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Fyzika

Pojmy a termíny z oboru Fyzika. Významy slov, definice, výrazy a hesla

Fyzika je přírodní věda, která má dávnou a bohatou historii. Jedná se taktéž o nepříliš populární vyučovací předmět na druhém stupni základní školy, na gymnáziu a na mnohých jiných odborných středních školách. Moderní fyzika se člení na celou řadu odvětví, které neustále s rozvojem vědy a techniky přibývají. Základními prvky, se kterými fyzika pracuje, jsou atom, molekula, síla, rychlost, hmotnost, délka, gravitace, energie, těžiště a mnohé další. Fyzika je poměrně náročná disciplína, která vyžaduje matematické zkušenosti.

Vysvětlení pojmů z fyziky - co znamenají?

K 16.6. 2017 jsou v kategorii fyzika uvedeny následující pojmy, termíny a výrazy: Objem, Nadzvuková rychlost, Fyzika, Kmitočet, Entalpie, Watt, Entropie, Izotop, Těžiště, Kvantová fyzika, Rosný bod, Energie, Zemské jádro, Gravitace, Difúze, Noktovizor, Atom, Kalorie, Hustota, Ultrazvuk, Těžká voda, Ionizace, Elektrolýza, Sublimace, Trajektorie a CNG.