Co je to?
Výraz, termín, definice slova Elektrický proud. Co znamená odborný pojem Elektrický proud z kategorie Fyzika?

Co je Elektrický proud? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Elektrický proud?

Elektrický proud je jednou ze základních jednotek. Jedná se o pohyb elektricky nabitých částic. Aby k tomu mohlo dojít, musí existovat volné částice, které mají elektrický náboj. Současně musí fungovat elektrický zdroj a vytvoří se tak elektrické pole. Základní jednotkou pro měření elektrického proudu je ampér. Ampérem se označuje velikost procházejícího elektromagnetického proudu. Náboj elektrického proudu má jako jednotku coulomb. To je označení pro elektrický náboj. Ten protéká vodičem za stálého proudu jednoho ampéru v průběhu jedné sekundy.
Pokud se jedná o kapacitu elektrického proudu, jeho jednotkou je jeden farad. Kondenzátor má kapacitu jeden farad, jestliže je nabit nábojem jednoho coulombu na napětí o hodnotě jednoho voltu. Volt se označuje písmenem V. Nese název podle jména fyzika Alessandra Volty, italského vynálezce elektrického článku. Elektrického proudu se týká také watt, jednotka výkonu. Ta nese jméno skotského inženýra Jamese Watta. Elektrický proud je stejnoměrný nebo střídavý. Střídavý proud je typický neustálou změnou směru toku i velikosti.


Co je to Elektrický proud? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Elektrický proud. Co znamená odborný pojem Elektrický proud z kategorie Fyzika?

Navzdory veškeré pečlivosti neručíme za úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Definici slova Elektrický proud můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Elektrický proud je v kategorii fyzika

Klíčová slova: slovník, Elektrický proud, terminologie, termín, popis, co znamená, fyzika, přesný výraz, fyzika, odborný výraz, co je to Elektrický proud?, lexikon, formulace, význam pojmu, synonymum, význam slova, heslo, odborné názvosloví


Pojem Elektrický proud je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Elektrický proud? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje. Stejnojmenná fyzikální veličina, obvykle označovaná I, a její jednotka je ampér (A), vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným průřezem.
V úvahách se často používá dohodnutý směr toku proudu, který je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje. Tento dohodnutý směr je opačný než skutečný směr toku elektronů ve vodiči.

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit najít výraz Elektrický proud ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Elektrický proud ve Wikimedia Commons

Najít pojem Elektrický proud ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Elektrický proud na Youtube

Zkusit najít Elektrický proud na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Elektrický proud ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrický proud například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Teď už víte co znamená slovo Elektrický proud? resp. jaký je význam pojmu Elektrický proud? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrický proud, odpověď na dotaz co je to Elektrický proud?. Víte např. kdo to je Carlos Santana? Znáte a víte kdo je Mikuláš Bek? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci fyzika. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.