Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Afirmace. Co znamená pojem Afirmace z kategorie Latina?

Co je Afirmace? Význam slova

Co znamená termín Afirmace? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Afirmace je pojem pocházející z latiny, ze slova affirmo, affirmare, a znamená to něco potvrdit, ujistit se o správnosti, pravdě, přisvědčit. Jde o slova a věty, které člověk záměrně používá, stále si je opakuje. Opakování může probíhat nahlas nebo pouze v myšlenkách. Cílem afirmace je ovlivnit život takovým způsobem, aby jeho vývoj směřoval k lepšímu.
Opakováním afirmace nabývá na významu, dostává se do podvědomí člověka a stává se součástí vnitřního přesvědčení. Myšlenka se tak mění na skutečný stav. Časté použití podmiňovacího způsobu při hodnocení sebe sama se změní v přítomnost. Věta, která je podpořená pozitivním myšlením, dokáže změnit i negativní postoj nebo přesvědčení. Základem afirmace je směřování z vnitřku ven, podpora pozitivního myšlení a vlastností, vědomého směřování k dosažení cíle. Využít ji může každý jedinec řízením své mysli a nasměrováním vlastního života směrem, jaký si představuje a chce.


Co je to Afirmace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Afirmace. Co znamená pojem Afirmace z kategorie Latina?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Afirmace se nachází v kategorii latina

Klíčová slova: Afirmace, význam pojmu, co to je, synonymum, definice pojmu, informace, význam slova, odborné názvosloví, slovník, definice, odborný výraz, co znamená, formulace, wiki, pojem, názvosloví, popis, terminologie


Pojem Afirmace je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co označuje termín Afirmace? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Afirmace (lat. affirmo, česky tvrdit, ujišťovat) je tvrzení, že něco je pravda. Podle jiného výkladu je afirmace pozitivní myšlenka, která mění zatuhlé myšlení.

Další informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Afirmace ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Afirmace na Youtube

Zkusit najít výraz Afirmace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Afirmace ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Afirmace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Afirmace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Afirmace například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, v Google obrázcích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě jste zjistili co znamená Afirmace? resp. co přesně označuje termín Afirmace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afirmace, odpověď na dotaz co je to Afirmace?. Víte např. kdo to je Pavel Kuka? Znáte a víte kdo je Kat? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než latina). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.