Co je to?
Výraz, termín, definice slova Afirmace. Co znamená odborný pojem Afirmace z kategorie Latina?

Co je to Afirmace? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Afirmace

Afirmace je pojem pocházející z latiny, ze slova affirmo, affirmare, a znamená to něco potvrdit, ujistit se o správnosti, pravdě, přisvědčit. Jde o slova a věty, které člověk záměrně používá, stále si je opakuje. Opakování může probíhat nahlas nebo pouze v myšlenkách. Cílem afirmace je ovlivnit život takovým způsobem, aby jeho vývoj směřoval k lepšímu.
Opakováním afirmace nabývá na významu, dostává se do podvědomí člověka a stává se součástí vnitřního přesvědčení. Myšlenka se tak mění na skutečný stav. Časté použití podmiňovacího způsobu při hodnocení sebe sama se změní v přítomnost. Věta, která je podpořená pozitivním myšlením, dokáže změnit i negativní postoj nebo přesvědčení. Základem afirmace je směřování z vnitřku ven, podpora pozitivního myšlení a vlastností, vědomého směřování k dosažení cíle. Využít ji může každý jedinec řízením své mysli a nasměrováním vlastního života směrem, jaký si představuje a chce.


Co je to Afirmace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Afirmace. Co znamená odborný pojem Afirmace z kategorie Latina?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Afirmace? Pak se o ní podělte s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Afirmace je v kategorii latina

Klíčová slova: názvosloví, význam, terminologie, co to je, informace, definice pojmu, Afirmace, lexikon, formulace, přesný výraz, slovník, co je to Afirmace?, vysvětlení, popis, co znamená, význam pojmu, definice, odborné názvosloví


Pojem Afirmace je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Afirmace dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Afirmace (lat. affirmo, česky tvrdit, ujišťovat) je tvrzení, že něco je pravda. Podle jiného výkladu je afirmace pozitivní myšlenka, která mění zatuhlé myšlení.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít slovo Afirmace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Afirmace na Youtube

Zkusit najít heslo Afirmace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Afirmace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Afirmace ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Afirmace ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Afirmace například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě jste zjistili jaká je definice slova Afirmace? resp. jaký je přesný význam slova Afirmace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afirmace, odpověď na dotaz co je to Afirmace?. Víte např. kdo to je Amber Heard? Znáte a víte kdo je Vdovec? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než latina. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.