Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Školství

Pojmy a termíny z oboru Školství. Významy slov, definice, výrazy a hesla

Kategorie školství obsahuje popis pojmů, se kterými se můžete setkat na základních, středních, vysokých i jiných typech škol.

Vysvětlení školních termínů a pojmů - co znamenají?

V kategorii školství naleznete definice následujících termínů a vysvětlení těchto výrazů: Absolutorium, Zápočet, Imatrikulace, Aprobace, Montessori, Promoce, Učební plán, Akademický rok, Kombinované studium, Lyceum, Habilitace, Sponse, Inkluze, Alma mater.

Ve stručném slovníku - Kdo je to? - naleznete další pojmy z oboru školství. Naleznete zde názvy profesí, specializací a hodností nebo typy studentů se kterými se můžete setkat na základních, středních i vysokých školách. Příklady pojmů a termínů jsou: Abiturient, Prorektor, Lektor, Kvestor, Asistent pedagoga, Pedel, Doktorand, Absolvent, Docent, Rektor, Děkan, Učeň, Proděkan, Speciální pedagog, Profesor a Předškolák. Dále je zde několik stručných životopisů lidí spojených se školstvím jako byl např. Jan Amos Komenský.

Učitelům základních, středních i vysokých škol doporučujeme obrázky a kliparty zdarma ke stažení, které mohou bez problému využít ve vlastních studijních materiálech, písemkách, cvičeních apod.

Učitelům i studentům češtiny doporučujeme web s přehledem vyjmenovaných slov.