Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Absolutorium. Co znamená pojem Absolutorium z kategorie Školství?

Co je Absolutorium? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Absolutorium

Studium na některých vyšších odborných školách a konzervatořích se zakončuje absolutoriem. Úspěšným zvládnutím absolutoria absolvent získává právo používat vysokoškolský titul.
Slovo může mít ještě další dva méně používané významy - propuštění z odpovědnosti a potvrzení či schválení účtů nebo činnosti.


Co je to Absolutorium? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Absolutorium. Co znamená pojem Absolutorium z kategorie Školství?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Absolutorium se nachází v kategorii Školství

Klíčová slova: význam pojmu, slovník, přesný výraz, definice, synonymum, význam, termín, názvosloví, formulace, heslo, co je to Absolutorium?, terminologie, definice pojmu, vysvětlení, popis, pojem, Školství, wiki


Pojem Absolutorium je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Absolutorium? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Absolutorium je způsob zakončení vzdělání na vyšších odborných školách (VOŠ) a konzervatořích. Absolutorium má formu zkoušky před zkušební komisí.

Další informační zdroje o slovu Absolutorium

Vyhledat pojem Absolutorium na Google.cz

Najít pojem Absolutorium ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Absolutorium ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Absolutorium ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Absolutorium na Youtube

Hledat frázi Absolutorium ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Absolutorium například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Absolutorium? resp. co to je Absolutorium? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Absolutorium, odpověď na dotaz co je to Absolutorium?. Víte např. kdo to je Tunelář? Znáte a víte kdo je Celiatik? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Absolutorium i v jiné kategorii než v Školství. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to chachar? nebo kdo je socka? Nejen tyto hanlivé pojmy naleznete na těchto stránkách.