Co je to?
Definice výrazu Epidemiologie. Co znamená odborný pojem Epidemiologie z kategorie Lékařství?

Co je Epidemiologie? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Epidemiologie

Epidemiologie je odvětvím lékařství, které se zabývá zkoumáním činitelů, které ovlivňují zdraví i nemocnost obyvatel. Na základě výsledku epidemiologického sledování mohou být provedeny lékařské zásahy, které se dějí v zájmu prevence a zdraví veřejnosti. Epidemiologie je velmi ceněnou medicínskou oblastí, jedním ze základních kamenů zdravotnického výzkumu. Přispívá k odhalení rizikových faktorů, které vedou k přenosu nemocí. Je také zodpovědná za volbu nejvhodnějšího způsobu léčby. Epidemiologové se zabývají všemi nemocemi, jak přenosnými, tak nepřenosnými. Soustředí se na způsoby, jak dochází ke vzniku nemoci, vybírají se studie, sbírají se a analyzují data, sestavují se statistické modely, hypotézy a vyvozují se závěry.
Epidemiologie musí spolupracovat s dalšími obory, jako je biologie, sociologie a filozofie. Samotná epidemiologie se člení dále na obecnou, klinickou a speciální epidemiologii. Nemusí se týkat pouze člověka, existuje i veterinární a biologická epidemiologie.


Co je to Epidemiologie? Význam slova, termín, Definice výrazu Epidemiologie. Co znamená odborný pojem Epidemiologie z kategorie Lékařství?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. I přesto je možné, že jsme některou chybu přehlédli. Text vytvořen pro Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s blízkými na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Epidemiologie je v sekci lékařství

Klíčová slova: lexikon, význam, slovo, odborný výraz, přesný význam, pojem, lékařství, význam slova, odborné názvosloví, terminus technicus, popis, co to je, definice, formulace, heslo, definice pojmu, terminologie, slovník


Pojem Epidemiologie je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Epidemiologie dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Epidemiologie je lékařské odvětví, zabývající se studiem faktorů ovlivňujících zdraví a nemocnost obyvatelstva a slouží také jako podklad k opodstatnění lékařských zásahů, provedených v zájmu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství. Epidemiologie je považována za základ metodologie výzkumu ve zdravotnictví a je vysoce ceněna v medicíně založené na důkazech, protože pomáhá rozpoznat rizikové faktory pro přenos nemocí a určuje optimální postup jejich léčby v klinické praxi.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Epidemiologie ve Wikimedia Commons

Najít heslo Epidemiologie ve fulltextu vyhledávače Info.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Epidemiologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Epidemiologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Epidemiologie na Google obrázcích

Najít slovo Epidemiologie ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Epidemiologie například ve fulltextu Yahoo.com, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste zjistili co znamená Epidemiologie? resp. co to je Epidemiologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Epidemiologie, odpověď na dotaz co je to Epidemiologie?. Víte např. kdo to je Stalker? Znáte a víte kdo je Jindřiška Kikinčuková? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Epidemiologie i v jiné kategorii než v lékařství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.