Co je to?
Výraz, termín, definice slova Domácí násilí. Co znamená odborný pojem Domácí násilí z kategorie Právo?

Co je Domácí násilí? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Domácí násilí

Domácí násilí je způsob chování, jakým se mezi sebou chovají blízcí lidé, kteří mají společný domov. Jeden z těchto partnerů se však snaží mít moc nad druhým a kontrolovat ho. V soukromí pak dochází k opakovanému násilí. Intenzita násilí se stupňuje, násilní nedokáže své jednání včas zastavit a vztah pak již nejde efektivně vyřešit. Násilí může být pácháno i na dětech nebo seniorech. Domácí násilí má určité znaky, jako výskyt násilí a jeho dlouhodobost a také jednoznačné role násilníka a oběti. Násilí se pak stupňuje od ponižování k fyzickému násilí a až ohrožení na zdraví a na životě.
Domácí násilí tedy může být jak fyzické, tak psychické. Nejčastěji jde o urážky, kritiku, zesměšňování, neustálá kontrola, fyzické a sexuální násilí, ekonomické násilí a sociální izolace. Situace se vyvíjí postupně, prochází řadou fází. Od napětí přes násilí, usmíření a klidu, které po určité době opět vystřídá napětí, násilí atd. Ohrožené osobě často brání v odchodu závislost na vztahu, ekonomika, děti, izolace a strach.


Co je to Domácí násilí? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Domácí násilí. Co znamená odborný pojem Domácí násilí z kategorie Právo?

Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme.Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Domácí násilí sdílejte s jinými lidmi na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Domácí násilí je v kategorii právo

Klíčová slova: právo, termín, pojem, význam, definice pojmu, popis, informace, slovo, odborný výraz, definice, právo, terminologie, co je to Domácí násilí?, heslo, vysvětlení, význam pojmu, přesný význam, slovník


Pojem Domácí násilí je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Domácí násilí? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Domácí násilí je násilí, k němuž dochází mezi blízkými osobami žijícími ve společné domácnosti. Jedná se o vztah, kdy jedna osoba (násilník) získává nad druhou osobou (obětí) moc, přičemž intenzita násilí se časem stupňuje. Dochází k němu téměř zásadně v soukromí. Proto bývá zvenčí často těžké domácí násilí rozpoznat, nepokusí-li se situaci oběť řešit sama vyhledáním pomoci – ať už kontaktováním policie, nebo některé z nevládních organizací, které se na pomoc obětem domácího násilí zaměřují. Ačkoliv se pojem domácí násilí většinou používá jako synonymum pro násilí, ke kterému dochází mezi dvěma lidmi v milostném vztahu, řadí se k němu i násilí páchané na dětech, rodičích nebo jiných členech domácnosti. Může k němu docházet jak ve vztazích heterosexuálních, tak i homosexuálních, mezi sezdanými i nesezdanými jedinci, ale i mezi bývalými partnery.

Další zdroje informací o slovu Domácí násilí

Zkusit najít Domácí násilí ve Wikizdrojích

Najít slovo Domácí násilí ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Domácí násilí ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Domácí násilí ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Domácí násilí ve Wikislovníku

Hledat pojem Domácí násilí na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Domácí násilí například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Domácí násilí? resp. co je to Domácí násilí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Domácí násilí, odpověď na dotaz co je to Domácí násilí?. Víte např. kdo to je Dominika Mesarošová? Znáte a víte kdo je Zuzana Hodková? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je právo. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.