Co je to?
Odborný výraz, definice slova Gabion. Co znamená pojem Gabion z kategorie Stavebnictví?

Co je to Gabion? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Gabion

Gabion je pojmenování z oblasti stavebnictví. V dřívějších dobách se tímto slovem nazývaly proutěné koše, které byly naplněny hlínou a používaly se k budování polních opevnění. V současnosti se jedná o drátěné koše ve tvaru kvádru nebo krychle, které se plní kamenem či štěrkem.
Jejich účelem je přeneseni zemních tlaků, což se používá například u opěrných zdí nebo při úpravách břehů vodních toků, kde slouží ke stabilizaci. Drátěná konstrukce se zhotovuje z drátů odolných proti korozi, pokud by nebyla dostatečně odolná, nevydržela by potřebnou dobu. Drátěná konstrukce gabionu funguje jako forma pro nasypané kameny nebo štěrk.


Co je to Gabion? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Gabion. Co znamená pojem Gabion z kategorie Stavebnictví?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Gabion můžete sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Gabion je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: odborné názvosloví, synonymum, názvosloví, slovník, terminologie, formulace, definice, co to je, heslo, popis, slovo, co je to Gabion?, význam slova, Stavebnictví, definice pojmu, odborný výraz, co znamená, terminus technicus


Pojem Gabion je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Gabion?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Gabion je drátokamenný (drátoštěrkový) prvek, sloužící k přenášení zemních tlaků (např. opěrné či zárubní zdi), dále také jako opevnění při stabilizaci břehů upravovaných vodních toků, nebo např. na čela mostních objektů a propustků. Využívá se také v zahradní architektuře, nebo jako zeď místo oplocení.

Další informační zdroje

Hledat videa s názvem Gabion na Youtube

Najít pojem Gabion ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Gabion ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Gabion ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Gabion ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Gabion ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Gabion například ve fulltextu Google.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Gabion? resp. jaký je přesný význam slova Gabion? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gabion, odpověď na dotaz co je to Gabion?. Víte např. kdo to je Padouch? Znáte a víte kdo je Údržbář? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Stavebnictví Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.