Co je to?
Odborný výraz, definice slova Gabion. Co znamená pojem Gabion z kategorie Stavebnictví?

Co je to Gabion? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Gabion?

Gabion je pojmenování z oblasti stavebnictví. V dřívějších dobách se tímto slovem nazývaly proutěné koše, které byly naplněny hlínou a používaly se k budování polních opevnění. V současnosti se jedná o drátěné koše ve tvaru kvádru nebo krychle, které se plní kamenem či štěrkem.
Jejich účelem je přeneseni zemních tlaků, což se používá například u opěrných zdí nebo při úpravách břehů vodních toků, kde slouží ke stabilizaci. Drátěná konstrukce se zhotovuje z drátů odolných proti korozi, pokud by nebyla dostatečně odolná, nevydržela by potřebnou dobu. Drátěná konstrukce gabionu funguje jako forma pro nasypané kameny nebo štěrk.


Co je to Gabion? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Gabion. Co znamená pojem Gabion z kategorie Stavebnictví?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Gabion se nachází v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: heslo, informace, význam, slovník, přesný význam, definice pojmu, terminus technicus, co je to Gabion?, Stavebnictví, lexikon, co znamená, formulace, synonymum, přesný výraz, pojem, odborný výraz, vysvětlení, význam pojmu


Pojem Gabion je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Gabion? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Gabion je drátokamenný (drátoštěrkový) prvek, sloužící k přenášení zemních tlaků (např. opěrné či zárubní zdi), dále také jako opevnění při stabilizaci břehů upravovaných vodních toků, nebo např. na čela mostních objektů a propustků. Využívá se také v zahradní architektuře, nebo jako zeď místo oplocení.

Další informační zdroje

Hledat heslo Gabion ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Gabion ve Wikimedia Commons

Najít heslo Gabion ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Gabion ve vyhledávači Qwant

Hledat výraz Gabion ve Wikizdrojích

Najít pojem Gabion ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Gabion například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Gabion? resp. co znamená Gabion? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gabion, odpověď na dotaz co je to Gabion?. Víte např. kdo to je Neřád? Znáte a víte kdo je Tester? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Stavebnictví). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.