Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Udržitelný rozvoj. Co znamená pojem Udržitelný rozvoj z kategorie Příroda?

Co to je Udržitelný rozvoj? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je jednou z možností vývoje společnosti, založený na vyrovnání ekonomického a společenského pokroku s šetrným přístupem k životnímu prostředí. Udržitelný rozvoj se snaží dosáhnout pokroku tak, aby se zachovalo životní prostředí v co nejméně narušeném stavu, aby se z něj mohly radovat i budoucí generace.
Jde o přežití člověka v co nejpříznivějších podmínkách i prostředí, o harmonii člověka i přírody.


Co je to Udržitelný rozvoj? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Udržitelný rozvoj. Co znamená pojem Udržitelný rozvoj z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Udržitelný rozvoj se nachází v sekci Příroda

Klíčová slova: Udržitelný rozvoj, termín, slovo, terminus technicus, formulace, definice, co znamená, popis, lexikon, odborné názvosloví, vysvětlení, heslo, co to je, co je to Udržitelný rozvoj?, pojem, terminologie, Příroda, přesný výraz


Pojem Udržitelný rozvoj je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Udržitelný rozvoj? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Udržitelný rozvoj (anglicky: Sustainable development) je způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím, v co nejméně pozměněné podobě, z hospodářského hlediska je hlavní snahou vytvářet svět bez konzumu, tedy vytvářet čím dál kvalitnější produkty, které umožní trvalý blahobyt, a v sociální oblasti jde o podporu komunitního života a tvořit sociální stát směřující k sociálnímu welfare. Udržitelný rozvoj je tedy postaven na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři, jimž by měl být věnován stejný podíl. V současné době se chybně spojuje udržitelný rozvoji pouze s environmentálním pilířem. Zároveň jak environmentální, tak sociální pilíř bohužel dosud zůstávají upozaděny kvůli hospodářskému rozvoji.

Další možné informační zdroje

Hledat slovo Udržitelný rozvoj ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Udržitelný rozvoj ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Udržitelný rozvoj ve Wikimedia Commons

Hledat termín Udržitelný rozvoj na Google.cz

Najít termín Udržitelný rozvoj ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Udržitelný rozvoj ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Udržitelný rozvoj například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Udržitelný rozvoj? resp. co přesně označuje termín Udržitelný rozvoj? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Udržitelný rozvoj, odpověď na dotaz co je to Udržitelný rozvoj?. Víte např. kdo to je Radko Gudas? Znáte a víte kdo je Soudkyně Barbara? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Příroda). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.