Co je to?
Výraz, termín, definice slova Defenestrace. Co znamená odborný pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Co je to Defenestrace? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Defenestrace

Defenestrace je označení historické události, při níž byli z oken radnice vyhozeni političtí představitelé města. Historicky se rozlišují tři pražské defenestrace. První se odehrála v roce 1419 a znamenala začátek husitských válek, po druhé defenestraci 1483 byl nastolen kutnohorský náboženský mír, třetí defenestrace se odehrála v roce 1618, kdy byli vyhozeni habsburští místodržící vystupující proti reformaci. Tato defenestrace znamenala začátek třicetileté války.


Co je to Defenestrace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Defenestrace. Co znamená odborný pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Přes veškerou snahu se mohou v textech vyskytovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Defenestrace můžete sdílet se známými prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Defenestrace je v kategorii politika

Klíčová slova: informace, terminus technicus, terminologie, definice pojmu, wiki, slovo, pojem, termín, popis, vysvětlení, přesný význam, synonymum, politika, formulace, význam slova, lexikon, slovník, význam pojmu


Pojem Defenestrace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Defenestrace? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Defenestrace (z latinské předložky de, z, od, pryč a fenestra, tj. okno) označuje násilné vyhození z okna. Původ slova je odvozován od pražské defenestrace v roce 1618, kdy nespokojení protestanští stavové vyhodili z okna dva královské místodržící a k tomuto činu sepsali obsáhlou apologii. Ovšem ve středověku a v raném novověku se defenestrace konaly poměrně často a toto konání neslo prvky lynče, ordálu a společně spáchané vraždy. Ve středověké a raně novověké společnosti, která je výrazně horizontálně členěna (přičemž význam vrstev směrem odshora klesá), má defenestrace charakter symbolického trestu (svržením odshora dolů dávají vykonavatele najevo, že se svržení v jim vymezené vrstvě chovali nepatřičně). Inspirace k defenestraci je také často spatřována ve starozákonním příběhu o bezbožné, nemravné a sadistické královně Jezábel, která byla po převratu prince Jehúa svržena z okna svého paláce vlastními služebníky.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Defenestrace ve Wikimedia Commons

Najít heslo Defenestrace ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Defenestrace ve Wikizdrojích

Najít termín Defenestrace na Google.cz

Hledat slovo Defenestrace ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Defenestrace ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Defenestrace například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Teď už víte co znamená slovo Defenestrace? resp. co znamená slovo Defenestrace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Defenestrace, odpověď na dotaz co je to Defenestrace?. Víte např. kdo to je Hana Holišová? Znáte a víte kdo je Nadija Savčenková? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než politika). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.