Co je to?
Odborný výraz, definice slova Defenestrace. Co znamená pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Co je to Defenestrace? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Defenestrace

Defenestrace je označení historické události, při níž byli z oken radnice vyhozeni političtí představitelé města. Historicky se rozlišují tři pražské defenestrace. První se odehrála v roce 1419 a znamenala začátek husitských válek, po druhé defenestraci 1483 byl nastolen kutnohorský náboženský mír, třetí defenestrace se odehrála v roce 1618, kdy byli vyhozeni habsburští místodržící vystupující proti reformaci. Tato defenestrace znamenala začátek třicetileté války.


Co je to Defenestrace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Defenestrace. Co znamená pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Defenestrace patří do sekce Politika

Klíčová slova: informace, Politika, význam, heslo, význam slova, Defenestrace, Politika, co to je, slovník, terminus technicus, popis, termín, přesný výraz, formulace, odborné názvosloví, vysvětlení, terminologie, význam pojmu


Pojem Defenestrace je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Defenestrace píše následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Defenestrace (z latinské předložky de, z, od, pryč a fenestra, tj. okno) označuje násilné vyhození z okna. Původ slova je odvozován od pražské defenestrace v roce 1618, kdy nespokojení protestanští stavové vyhodili z okna dva královské místodržící a k tomuto činu sepsali obsáhlou apologii. Ovšem ve středověku a v raném novověku se defenestrace konaly poměrně často a toto konání neslo prvky lynče, ordálu a společně spáchané vraždy. Ve středověké a raně novověké společnosti, která je výrazně horizontálně členěna (přičemž význam vrstev směrem odshora klesá), má defenestrace charakter symbolického trestu (svržením odshora dolů dávají vykonavatele najevo, že se svržení v jim vymezené vrstvě chovali nepatřičně). Inspirace k defenestraci je také často spatřována ve starozákonním příběhu o bezbožné, nemravné a sadistické královně Jezábel, která byla po převratu prince Jehúa svržena z okna svého paláce vlastními služebníky.

Jiné informační zdroje o pojmu Defenestrace

Najít heslo Defenestrace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Defenestrace ve Wikizdrojích

Najít termín Defenestrace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Defenestrace ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Defenestrace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Defenestrace ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Defenestrace například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Defenestrace? resp. co označuje slovo Defenestrace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Defenestrace, odpověď na dotaz co je to Defenestrace?. Víte např. kdo to je Osoba blízká? Znáte a víte kdo je Hmyzožravec? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Politika). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.