Co je to?
Odborný výraz, definice slova Defenestrace. Co znamená pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Co je to Defenestrace? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Defenestrace?

Defenestrace je označení historické události, při níž byli z oken radnice vyhozeni političtí představitelé města. Historicky se rozlišují tři pražské defenestrace. První se odehrála v roce 1419 a znamenala začátek husitských válek, po druhé defenestraci 1483 byl nastolen kutnohorský náboženský mír, třetí defenestrace se odehrála v roce 1618, kdy byli vyhozeni habsburští místodržící vystupující proti reformaci. Tato defenestrace znamenala začátek třicetileté války.


Co je to Defenestrace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Defenestrace. Co znamená pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Defenestrace je v sekci Politika

Klíčová slova: slovník, přesný význam, terminus technicus, význam pojmu, terminologie, definice pojmu, vysvětlení, názvosloví, pojem, formulace, informace, popis, wiki, odborný výraz, synonymum, termín, co je to Defenestrace?, slovo


Pojem Defenestrace je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Defenestrace?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Defenestrace (z latinské předložky de, z, od, pryč a fenestra, tj. okno) označuje násilné vyhození z okna. Původ slova je odvozován od pražské defenestrace v roce 1618, kdy nespokojení protestanští stavové vyhodili z okna dva královské místodržící a k tomuto činu sepsali obsáhlou apologii. Ovšem ve středověku a v raném novověku se defenestrace konaly poměrně často a toto konání neslo prvky lynče, ordálu a společně spáchané vraždy. Ve středověké a raně novověké společnosti, která je výrazně horizontálně členěna (přičemž význam vrstev směrem odshora klesá), má defenestrace charakter symbolického trestu (svržením odshora dolů dávají vykonavatele najevo, že se svržení v jim vymezené vrstvě chovali nepatřičně). Inspirace k defenestraci je také často spatřována ve starozákonním příběhu o bezbožné, nemravné a sadistické královně Jezábel, která byla po převratu prince Jehúa svržena z okna svého paláce vlastními služebníky.

Jiné informační zdroje o pojmu Defenestrace

Hledat výraz Defenestrace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Defenestrace na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Defenestrace ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Defenestrace ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Defenestrace ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Defenestrace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Defenestrace například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Defenestrace? resp. jaký je význam pojmu Defenestrace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Defenestrace, odpověď na dotaz co je to Defenestrace?. Víte např. kdo to je Jolana Voldánová? Znáte a víte kdo je Frajer? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Politika). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.