Co je to?
Odborný výraz, definice slova Defenestrace. Co znamená pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Co je to Defenestrace? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Defenestrace

Defenestrace je označení historické události, při níž byli z oken radnice vyhozeni političtí představitelé města. Historicky se rozlišují tři pražské defenestrace. První se odehrála v roce 1419 a znamenala začátek husitských válek, po druhé defenestraci 1483 byl nastolen kutnohorský náboženský mír, třetí defenestrace se odehrála v roce 1618, kdy byli vyhozeni habsburští místodržící vystupující proti reformaci. Tato defenestrace znamenala začátek třicetileté války.


Co je to Defenestrace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Defenestrace. Co znamená pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Možnost chyb vyhrazena. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Defenestrace je v kategorii Politika

Klíčová slova: význam pojmu, synonymum, termín, terminus technicus, lexikon, názvosloví, význam slova, terminologie, definice, přesný význam, význam, formulace, Politika, odborný výraz, co to je, co je to Defenestrace?, vysvětlení, co znamená


Pojem Defenestrace je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Defenestrace? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Defenestrace (z latinské předložky de, z, od, pryč a fenestra, tj. okno) označuje násilné vyhození z okna. Původ slova je odvozován od pražské defenestrace v roce 1618, kdy nespokojení protestanští stavové vyhodili z okna dva královské místodržící a k tomuto činu sepsali obsáhlou apologii. Ovšem ve středověku a v raném novověku se defenestrace konaly poměrně často a toto konání neslo prvky lynče, ordálu a společně spáchané vraždy. Ve středověké a raně novověké společnosti, která je výrazně horizontálně členěna (přičemž význam vrstev směrem odshora klesá), má defenestrace charakter symbolického trestu (svržením odshora dolů dávají vykonavatele najevo, že se svržení v jim vymezené vrstvě chovali nepatřičně). Inspirace k defenestraci je také často spatřována ve starozákonním příběhu o bezbožné, nemravné a sadistické královně Jezábel, která byla po převratu prince Jehúa svržena z okna svého paláce vlastními služebníky.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Hledat slovo Defenestrace ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Defenestrace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Defenestrace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Defenestrace na Youtube

Zkusit najít slovo Defenestrace ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Defenestrace ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Defenestrace například ve Wikislovníku, v Google překladači, ve Wikizdrojích, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Defenestrace? resp. co se přesně ukrývá za slovem Defenestrace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Defenestrace, odpověď na dotaz co je to Defenestrace?. Víte např. kdo to je Koudelník? Znáte a víte kdo je Hmyzožravec? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Politika U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.