Co je to?
Výraz, termín, definice slova Defenestrace. Co znamená odborný pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Co je to Defenestrace? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Defenestrace?

Defenestrace je označení historické události, při níž byli z oken radnice vyhozeni političtí představitelé města. Historicky se rozlišují tři pražské defenestrace. První se odehrála v roce 1419 a znamenala začátek husitských válek, po druhé defenestraci 1483 byl nastolen kutnohorský náboženský mír, třetí defenestrace se odehrála v roce 1618, kdy byli vyhozeni habsburští místodržící vystupující proti reformaci. Tato defenestrace znamenala začátek třicetileté války.


Co je to Defenestrace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Defenestrace. Co znamená odborný pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Defenestrace doporučujeme sdílet se známými na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Defenestrace se nachází v sekci politika

Klíčová slova: heslo, termín, co je to Defenestrace?, terminologie, formulace, slovník, popis, slovo, vysvětlení, politika, odborné názvosloví, význam slova, přesný význam, synonymum, co to je, význam pojmu, definice pojmu, názvosloví


Pojem Defenestrace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Defenestrace dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Defenestrace (z latinské předložky de, z, od, pryč a fenestra, tj. okno) označuje násilné vyhození z okna. Původ slova je odvozován od pražské defenestrace v roce 1618, kdy nespokojení protestanští stavové vyhodili z okna dva královské místodržící a k tomuto činu sepsali obsáhlou apologii. Ovšem ve středověku a v raném novověku se defenestrace konaly poměrně často a toto konání neslo prvky lynče, ordálu a společně spáchané vraždy. Ve středověké a raně novověké společnosti, která je výrazně horizontálně členěna (přičemž význam vrstev směrem odshora klesá), má defenestrace charakter symbolického trestu (svržením odshora dolů dávají vykonavatele najevo, že se svržení v jim vymezené vrstvě chovali nepatřičně). Inspirace k defenestraci je také často spatřována ve starozákonním příběhu o bezbožné, nemravné a sadistické královně Jezábel, která byla po převratu prince Jehúa svržena z okna svého paláce vlastními služebníky.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat videa s názvem Defenestrace na Youtube

Hledat výraz Defenestrace ve Wikizdrojích

Hledat heslo Defenestrace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít frázi Defenestrace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Defenestrace ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Defenestrace ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Defenestrace například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní již víte co znamená slovo Defenestrace? resp. jaký je význam slova Defenestrace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Defenestrace, odpověď na dotaz co je to Defenestrace?. Víte např. kdo to je Sam Smith? Znáte a víte kdo je David Krejčí? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než politika). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.