Co je to?
Výraz, termín, definice slova Velký třesk. Co znamená odborný pojem Velký třesk z kategorie Věda?

Co je to Velký třesk? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Velký třesk?

Velký třesk, jinak také Big Bang, je jednou z kosmologických teorií, kterou přijímá i věda. Zabývá se vývojem a tvarováním vesmíru. Zakládá se na myšlence kombinace pozorování vzdalujících se galaxií a teorie relativity.
Na tomto základě se odvozuje minulost vesmíru i jeho budoucnost. V minulosti měl mít vesmír vyšší teplotu a hustotu a v důsledku velkého třesku začalo jeho rozpínání. Velký třesk se používá i pro vysvětlení vzniku vesmíru.


Co je to Velký třesk? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Velký třesk. Co znamená odborný pojem Velký třesk z kategorie Věda?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Velký třesk můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Velký třesk je v kategorii Věda

Klíčová slova: Velký třesk, formulace, definice, Věda, Věda, lexikon, synonymum, přesný výraz, význam, terminologie, informace, definice pojmu, slovo, názvosloví, popis, heslo, význam pojmu, pojem


Pojem Velký třesk je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Velký třesk píše následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Velký třesk (anglicky Big Bang) je vědecká obecně přijímaná kosmologická teorie, která popisuje raný vývoj a tvar vesmíru. Hlavní myšlenkou je, že obecná teorie relativity může být zkombinovaná s pozorováním galaxií vzdalujících se od sebe, z čehož se dá odvodit stav vesmíru v minulosti, ale i v budoucnosti. Přirozeným důsledkem velkého třesku je, že vesmír měl v minulosti vyšší teplotu a hustotu. Termín „velký třesk“ se v užším smyslu používá pro označení časového bodu, kdy začalo pozorované rozpínaní vesmíru, které roku 1927 první navrhl belgický kněz a astronom Georges Lemaître. Za počátek tehdy považoval primordial atom či kosmické vejce. V širším smyslu na označení převládajícího kosmologického paradigmatu, vysvětlujícího vznik a vývoj vesmíru.

Časová osa velkého třesku

Časová osa velkého třesku. Autor. NASA/WMAP Science Team, zdroj: Wikimedia commons, licence: Public domain
Časová osa velkého třesku. Autor. NASA/WMAP Science Team, zdroj: Wikimedia commons, licence: Public domain


Hledejte v dalších zdrojích

Hledat videa s názvem Velký třesk na Youtube

Najít heslo Velký třesk ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Velký třesk ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Velký třesk ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Velký třesk ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Velký třesk ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Velký třesk například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Velký třesk? resp. jaký je význam slova Velký třesk? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Velký třesk, odpověď na dotaz co je to Velký třesk?. Víte např. kdo to je Larry Ellison? Znáte a víte kdo je Rezident? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Věda). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!