Co je to?
Definice odborného termínu, slova Happening. Co znamená pojem Happening z kategorie Kultura?

Co je to Happening? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Happening

Happening je určitá forma setkání. Může jít o mítink, ojedinělé mimořádné shromáždění nebo použití méně obvyklé umělecké formy nebo prvku v divadle, výtvarném umění či v hudbě takovým způsobem, aby byl divák šokován, vyprovokován k něčemu nebo vtažen přímo do děje.
Někdy se jako happening označuje umělecké vyjádření, které se rozvíjí náhodně při účasti jak umělců, tak diváků.


Co je to Happening? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Happening. Co znamená pojem Happening z kategorie Kultura?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Happening s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Happening je v kategorii Kultura

Klíčová slova: význam slova, odborný výraz, popis, terminologie, lexikon, vysvětlení, heslo, Kultura, Happening, co je to Happening?, termín, synonymum, názvosloví, přesný výraz, pojem, Kultura, definice, význam pojmu


Pojem Happening je v kategorii Kultura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Happening? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Happening (vysl. hepenynk) je výraz se širší škálou významů. Může označovat mítink, příležitostné mimořádné shromáždění, ale některé slovníky uvádějí jako základní nebo dokonce jediný význam používání netradičních uměleckých forem a prvků (například divadelních, výtvarných nebo hudebních) se záměrem šokovat nebo provokovat diváky a vtahovat je do akce. Databáze současného umění Artlist definuje happening jako „způsob uměleckého výrazu, který se formuje náhodným rozvíjením děje formou inscenované události za účasti umělce i diváků – účastníků happeningu“ a cituje definici Allana Kaprowa, původce termínu, který happening definoval jako „soubor událostí předváděných nebo vnímaných po určitou dobu a na více místech…“

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat pojem Happening ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Happening na Google.cz

Najít termín Happening ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Happening ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Happening ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Happening ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Happening například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Happening? resp. jaká je definice slova Happening? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Happening, odpověď na dotaz co je to Happening?. Víte např. kdo to je Lukáš Nečesaný? Znáte a víte kdo je Ďábel? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Kultura. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.