Co je to?
Odborný výraz, definice slova PENB. Co znamená slovo PENB z kategorie Zkratky?

Co je PENB?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu PENB?

PENB je zkratka označující průkaz energetické náročnosti budovy. Jedná se o dokument, který obsahuje posouzení instalovaných technických systému stejně jako část, která pojednává o stavebních konstrukcích. Cílem zavedení PENB je možnost porovnání různých objektů z hlediska energetické náročnosti. Ty se zařazují do tříd. Klasifikace A znamená mimořádnou úspornost, klasifikace G mimořádnou nehospodárnost.
Toto zařazení se provádí na základě výpočtu, do kterého se zahrnuje typ objektu, účel používání, tvar a velikost objektu, tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, účinnost technických systémů, které byly instalovány, druhu paliva, které se v objektu používá a počítají se i další vstupní údaje. PENB je nutný pro prokázání splnění požadavků při stavbě nového objektu nebo rekonstrukci stávajícího. Je nutný vždy při stavbě nové budovy, při rekonstrukci pouze při větších změnách, při žádostech o dotace a při prodeji nebo pronájmu. PENB je oprávněn vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním.


Co je to PENB? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova PENB. Co znamená slovo PENB z kategorie Zkratky?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem PENB s jinými lidmi na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín PENB patří do kategorie zkratky

Klíčová slova: co znamená, termín, terminus technicus, pojem, lexikon, odborné názvosloví, vysvětlení, význam pojmu, přesný význam, heslo, synonymum, význam, přesný výraz, odborný výraz, zkratky, definice pojmu, informace, PENB


Pojem PENB je v kategorii zkratky, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu PENB dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu.

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat frázi PENB ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat slovo PENB na Google.cz

Najít výraz PENB ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem PENB na Youtube

Hledat pojem PENB ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo PENB ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo PENB například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Google obrázcích, ve fulltextu Yahoo.com nebo v Google překladači.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Teď už víte jaká je definice slova PENB? resp. co označuje slovo PENB? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu PENB, odpověď na dotaz co je to PENB?. Víte např. kdo to je Ozzy Osbourne? Znáte a víte kdo je Jiří Štěpnička? Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto hledat termín PENB hledat i v jiných kategoriích (než zkratky). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie zkratky, Zkratky, akronymy, zkratková slova, pENB, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.