Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hamr. Co znamená slovo Hamr z kategorie Stavebnictví?

Co je Hamr? Definice pojmu

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Hamr

Hamr je název stavby, ve které se nachází dílna na zpracování kovu. Oproti kovárně se zde k opracování kovu používá vodní energie, která je pohonem pro buchary a brusky. V hamrech se vyrábělo převážně zemědělské nářadí a nacházely se v průmyslově málo vyspělých krajích.
V současnosti je možno obdivovat funkční hamry pouze jako turistické atrakce a technické památky.


Co je to Hamr? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Hamr. Co znamená slovo Hamr z kategorie Stavebnictví?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text (Hamr) můžete sdílet s dalšími osobami prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Hamr patří do kategorie stavebnictví

Klíčová slova: wiki, formulace, termín, stavebnictví, názvosloví, slovník, přesný výraz, co znamená, lexikon, popis, terminus technicus, vysvětlení, heslo, odborný výraz, co to je, synonymum, přesný význam, co je to Hamr?


Pojem Hamr je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Hamr?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Hamr (z německého Hammer kladivo) je ocelářská a kovářská dílna, která je vybavena kovacím strojem poháněným vodním kolem. Vybavení hamru bylo stejné jako u kovárny – výheň, měchy, kovadliny, svěráky, kladiva, sekáče, útinky, zápustky, kleště, ale navíc zejména vodou poháněné buchary.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Vyhledat výraz Hamr ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít výraz Hamr na Google.cz

Hledat videa s názvem Hamr na Youtube

Zkusit najít slovo Hamr ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hamr ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Hamr ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Hamr například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Hamr? resp. jaký je význam pojmu Hamr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hamr, odpověď na dotaz co je to Hamr?. Víte např. kdo to je Trockista? Znáte a víte kdo je Lýsandros? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než stavebnictví). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.