Co je to?
Definice výrazu Digitalizace. Co znamená odborný pojem Digitalizace z kategorie Počítače?

Co je Digitalizace?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Digitalizace

Digitalizace je pojem pocházející z angličtiny, kde znamená složený z číslic. V češtině může být použit ve více významech. Setkat se s tímto pojmem lze u digitalizace signálu, u rozhlasového a televizního vysílání (změna analogového signálu na digitální) a také při ochraně digitálních dokumentů (převod dokumentů do digitálního tvaru). Umožňuje využití všech možností digitálních technologií pro zefektivnění a zrychlení nejrůznějších proces a funkcí.
Samotný termín digitalizace je veřejností chápán především jako digitalizace TV a rozhlasového vysílání nebo jako přechod na digitální nosiče, obrovský přínos má však její využití v oblasti informačních systémů a všech systémů pracujících se sdílením nebo zpracováním informací. Digitalizace má i určité nevýhody, mezi největší patří možnost zneužití dat.


Co je to Digitalizace? Význam slova, termín, Definice výrazu Digitalizace. Co znamená odborný pojem Digitalizace z kategorie Počítače?

Informace obsažené na našich webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány. I přesto však nepřebíráme odpovědnost za případné chyby. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery na různých sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter (síť X), Pinterest, Reddit a další.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Digitalizace je v sekci počítače

Klíčová slova: terminologie, co znamená, počítače, přesný význam, popis, pojem, synonymum, význam, názvosloví, lexikon, informace, termín, formulace, heslo, přesný výraz, odborné názvosloví, Digitalizace, terminus technicus


Pojem Digitalizace je v kategorii počítače, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Digitalizace dozvíte následující

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Digitalizace (z angl. digital, číslicový) má v češtině více významů:

♦ Digitalizace signálu – převod analogového (spojitého) signálu (např. hlasový projev) do nespojité posloupnosti digitálních (číselných) údajů.
♦ Digitalizace televizního a rozhlasového vysílání – přechod z přenosu analogového televizního nebo rozhlasového signálu na digitální, který proběhl nebo probíhá ve většině zemí světa.
♦ Ochrana digitálních dokumentů – jejím prvním krokem je převod knih, dokumentů, zvukových a obrazových nahrávek do digitálního tvaru.
♦ digitalizace světa – informační věk

Další informační zdroje

Vyhledat výraz Digitalizace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít frázi Digitalizace ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat výraz Digitalizace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat slovo Digitalizace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Digitalizace na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Digitalizace ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Digitalizace například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Nyní už nejspíš víte co znamená Digitalizace? resp. jaký je přesný význam slova Digitalizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Digitalizace, odpověď na dotaz co je to Digitalizace?. Víte např. kdo to je Monica Bellucci? Znáte a víte kdo je Malíř? Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než počítače. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie počítače, počítač na stole, digitalizace, ilustrační obrázek

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.