Co je to?
Výraz, termín, definice slova Didaktický test. Co znamená odborný pojem Didaktický test z kategorie Školství?

Co je to Didaktický test? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Didaktický test?

Didaktický test patří k nástrojům systematického ověřování výsledků vyučování. Zaměřuje se na zjištění úrovně zvládnutí učiva a je určen určité skupině osob. Má předem stanovená pravidla pro navržení, ověření, hodnocení a interpretaci.
Didaktický test je složen z testových úloh. Tvůrci testu bývají odborníci na daný předmět, psychologové a pedagogové. Tito odborníci se musejí umět vcítit do myšlení a činností žáků. Do testů jsou zařazeny různé typy úloh – otevřené i uzavřené.


Co je to Didaktický test? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Didaktický test. Co znamená odborný pojem Didaktický test z kategorie Školství?

Veškeré texty jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Didaktický test patří do kategorie Školství

Klíčová slova: co znamená, přesný význam, wiki, terminus technicus, co je to Didaktický test?, význam, slovo, informace, Didaktický test, přesný výraz, názvosloví, definice pojmu, lexikon, terminologie, formulace, termín, odborné názvosloví, slovník


Pojem Didaktický test je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Didaktický test? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Didaktický test (anglicky Achievement test) je nástroj systematického zjišťování (měření) výsledků výuky. Jedná se o zkoušku, která se orientuje na objektivní zjišťování úrovně zvládnutí učiva u určité skupiny osob. Od jiné zkoušky se liší tím, že je navrhován, ověřován, hodnocen a interpretován podle předem stanovených pravidel.

Další zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Didaktický test ve Wikimedia Commons

Najít pojem Didaktický test ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Didaktický test ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Didaktický test na Youtube

Najít slovo Didaktický test ve Wikizdrojích

Najít termín Didaktický test ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Didaktický test například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Didaktický test? resp. jaký je význam pojmu Didaktický test? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Didaktický test, odpověď na dotaz co je to Didaktický test?. Víte např. kdo to je Ječmínek? Znáte a víte kdo je Thálie? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Školství. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.