Co je to?
Odborný výraz, definice slova Porucha osobnosti. Co znamená slovo Porucha osobnosti z kategorie Psychologie?

Co je Porucha osobnosti?

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Porucha osobnosti?

Porucha osobnosti je označením pro nevyváženost jedince, u kterého se některé rysy dostávají příliš do popředí, zatímco jiné jsou potlačeny. To je příčinou negativního chování a myšlení, což pro postiženého znamená obtížné zařazení do společnosti. Jedinec s poruchou osobnosti se cítí zdravý a problémy vidí u druhých, ne u sebe. Odchylky jsou trvalé a jsou součástí osobnosti jedince. Postižení mají problém vyrovnat se s obtížnějšími situacemi, zařazením do společnosti a vytvořením a udržováním mezilidských vztahů.
Poruchy se projevují v čase dospívání a zmírňují se až ve stáří. Existuje mnoho druhů poruch osobnosti – histriónská porucha, narcistická porucha, emočně nestabilní porucha osobnosti, hraniční a impulzivní porucha, disociální a schizoidní porucha, paranoidní, schizotypální, anankastická, vyhýbavá a závislá porucha osobnosti. Původ těchto poruch může být genetický, nebo ho způsobilo emočně vypjaté prostředí. Léčba je náročná a obtížná, jde o dlouhou individuální terapii.


Co je to Porucha osobnosti? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Porucha osobnosti. Co znamená slovo Porucha osobnosti z kategorie Psychologie?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Tento text (Porucha osobnosti) můžete sdílet s přáteli na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Porucha osobnosti patří do kategorie psychologie

Klíčová slova: význam slova, vysvětlení, pojem, přesný výraz, heslo, definice, Porucha osobnosti, co je to Porucha osobnosti?, termín, psychologie, informace, význam pojmu, co znamená, terminus technicus, definice pojmu, lexikon, význam, wiki


Pojem Porucha osobnosti je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Porucha osobnosti?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Poruchy osobnosti (dřívějším názvem psychopatie nebo též anomální osobnost). Jedná se o poruchy - osobnostní odchylky, nikoli o duševní nemoci (psychózy, schizofrenie a bipolární afektivní nemoci), spolu s nimi mohou být nejčastěji přidruženy poruchy neurotické, představují soubor trvalých povahových odchylek vytvářejících nevyváženou (disharmonickou) nebo zvýrazněnou (akcentovanou) osobnost, u níž jsou některé její složky příliš zdůrazněny a jiné potlačeny. Porucha ovlivňuje chování a prožívání i uvažování postiženého, někdy ztěžuje jeho zařazení do společnosti a vytváření mezilidských vztahů. Nejedná se o duševní onemocnění - osoba si uvědomuje realitu a je za své chování zodpovědná, nerozdíl od duševních nemocí jako jsou schizofrenie nebo mánio-depresivní psychóza. Rozvíjí se již od dospívání a trvá zpravidla po celý život, byť se ve středním věku a stáří stává méně výraznou.

Více informací o slovu Porucha osobnosti doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat heslo Porucha osobnosti na Google.cz

Hledat pojem Porucha osobnosti ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Porucha osobnosti na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Porucha osobnosti ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Porucha osobnosti ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Porucha osobnosti ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Porucha osobnosti například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve fulltextu Yahoo.com, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená Porucha osobnosti? resp. co znamená slovo Porucha osobnosti? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Porucha osobnosti, odpověď na dotaz co je to Porucha osobnosti?. Víte např. kdo to je Pavel Novotný? Znáte a víte kdo je Petr Ulrych? Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než psychologie. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?