Co je to?
Výraz, termín, definice slova Porucha osobnosti. Co znamená odborný pojem Porucha osobnosti z kategorie Psychologie?

Co je to Porucha osobnosti? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Porucha osobnosti?

Porucha osobnosti je označením pro nevyváženost jedince, u kterého se některé rysy dostávají příliš do popředí, zatímco jiné jsou potlačeny. To je příčinou negativního chování a myšlení, což pro postiženého znamená obtížné zařazení do společnosti. Jedinec s poruchou osobnosti se cítí zdravý a problémy vidí u druhých, ne u sebe. Odchylky jsou trvalé a jsou součástí osobnosti jedince. Postižení mají problém vyrovnat se s obtížnějšími situacemi, zařazením do společnosti a vytvořením a udržováním mezilidských vztahů.
Poruchy se projevují v čase dospívání a zmírňují se až ve stáří. Existuje mnoho druhů poruch osobnosti – histriónská porucha, narcistická porucha, emočně nestabilní porucha osobnosti, hraniční a impulzivní porucha, disociální a schizoidní porucha, paranoidní, schizotypální, anankastická, vyhýbavá a závislá porucha osobnosti. Původ těchto poruch může být genetický, nebo ho způsobilo emočně vypjaté prostředí. Léčba je náročná a obtížná, jde o dlouhou individuální terapii.


Co je to Porucha osobnosti? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Porucha osobnosti. Co znamená odborný pojem Porucha osobnosti z kategorie Psychologie?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Porucha osobnosti sdílejte s vašimi kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Porucha osobnosti je v kategorii psychologie

Klíčová slova: wiki, popis, definice pojmu, odborné názvosloví, co to je, lexikon, slovo, co je to Porucha osobnosti?, slovník, synonymum, názvosloví, pojem, Porucha osobnosti, význam slova, formulace, přesný význam, odborný výraz, heslo


Pojem Porucha osobnosti je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Porucha osobnosti? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Poruchy osobnosti (dřívějším názvem psychopatie nebo též anomální osobnost). Jedná se o poruchy - osobnostní odchylky, nikoli o duševní nemoci (psychózy, schizofrenie a bipolární afektivní nemoci), spolu s nimi mohou být nejčastěji přidruženy poruchy neurotické, představují soubor trvalých povahových odchylek vytvářejících nevyváženou (disharmonickou) nebo zvýrazněnou (akcentovanou) osobnost, u níž jsou některé její složky příliš zdůrazněny a jiné potlačeny. Porucha ovlivňuje chování a prožívání i uvažování postiženého, někdy ztěžuje jeho zařazení do společnosti a vytváření mezilidských vztahů. Nejedná se o duševní onemocnění - osoba si uvědomuje realitu a je za své chování zodpovědná, nerozdíl od duševních nemocí jako jsou schizofrenie nebo mánio-depresivní psychóza. Rozvíjí se již od dospívání a trvá zpravidla po celý život, byť se ve středním věku a stáří stává méně výraznou.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat slovo Porucha osobnosti ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Porucha osobnosti ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Porucha osobnosti ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Porucha osobnosti na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Porucha osobnosti ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Porucha osobnosti ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Porucha osobnosti například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Porucha osobnosti? resp. co vlastně znamená slovo Porucha osobnosti? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Porucha osobnosti, odpověď na dotaz co je to Porucha osobnosti?. Víte např. kdo to je Cifršpión? Znáte a víte kdo je Šaman? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Porucha osobnosti v jiné sekci než psychologie. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?