Co je to?
Výraz, termín, definice slova Prosperita. Co znamená odborný pojem Prosperita z kategorie Ekonomie?

Co je to Prosperita? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Prosperita

Prosperita je označení pro situaci, kde je stav věcí takový, že se vše rozvíjí, daří a budoucnost vypadá nadějně. Původ má toto označení v latině, ale do ekonomiky přešlo z anglického slova prosperity, kdy se používá jako pojmenování pro hospodářský rozvoj a prospěch. Používá se při hodnocení hospodářské konjunktury u hrubého domácího produktu, ale i pro budoucí vyhlídky.
Prosperita je také důležitým bodem makroekonomického výzkumu, kdy se hodnotí i indexy očekávání. Pojem se týká jak spotřebitelů, tak podnikatelů.


Co je to Prosperita? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Prosperita. Co znamená odborný pojem Prosperita z kategorie Ekonomie?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Prosperita? se známými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Prosperita je v sekci ekonomie

Klíčová slova: terminologie, Prosperita, přesný význam, odborné názvosloví, termín, co znamená, odborný výraz, vysvětlení, terminus technicus, co to je, ekonomie, formulace, význam pojmu, definice pojmu, synonymum, přesný výraz, definice, co je to Prosperita?


Pojem Prosperita je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Prosperita?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Prosperita (z lat. pro-speró, prospívat, dařit se) znamená žádoucí stav, kdy se věci daří a rozvíjejí a dávají dobré naděje do budoucnosti.
Do moderního užívání se slovo dostalo z angličtiny (prosperity) a jeho význam se zúžil na hospodářský prospěch, rozvoj, konjunkturu. V současnosti se vedou spory o to, zda jak by se prosperita měla hodnotit, případně měřit: na jedné straně je nejužívanějším indikátorem hospodářské konjunktury hrubý domácí produkt (HDP, GDP), slovo prosperita však má širší význam a zahrnuje také vyhlídky do budoucnosti. Proto se i v makroekonomickém výzkumu zjišťují různé indexy očekávání, například mezi podnikateli nebo spotřebiteli. Jiní autoři ale namítají, že i to je vymezení příliš úzké a neodpovídá významu slova. Vlivný americký myslitel Francis Fukuyama poukázal na význam důvěry pro prosperitu společnosti.

Další informační zdroje o slovu Prosperita

Hledat výraz Prosperita ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Prosperita ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Prosperita ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Prosperita na Youtube

Hledat termín Prosperita na Google.cz

Najít heslo Prosperita ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Prosperita například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Prosperita? resp. jaká je definice slova Prosperita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Prosperita, odpověď na dotaz co je to Prosperita?. Víte např. kdo to je Shia LaBeouf? Znáte a víte kdo je Suflér? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je ekonomie. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?