Co je to?
Definice výrazu Prosperita. Co znamená odborný pojem Prosperita z kategorie Ekonomie?

Co je Prosperita?

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Prosperita?

Prosperita je označení pro situaci, kde je stav věcí takový, že se vše rozvíjí, daří a budoucnost vypadá nadějně. Původ má toto označení v latině, ale do ekonomiky přešlo z anglického slova prosperity, kdy se používá jako pojmenování pro hospodářský rozvoj a prospěch. Používá se při hodnocení hospodářské konjunktury u hrubého domácího produktu, ale i pro budoucí vyhlídky.
Prosperita je také důležitým bodem makroekonomického výzkumu, kdy se hodnotí i indexy očekávání. Pojem se týká jak spotřebitelů, tak podnikatelů.


Co je to Prosperita? Význam slova, termín, Definice výrazu Prosperita. Co znamená odborný pojem Prosperita z kategorie Ekonomie?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text sestavily autoři (redaktoři a redaktorky) pro Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Prosperita je v sekci ekonomie

Klíčová slova: wiki, přesný význam, význam slova, termín, co to je, slovník, vysvětlení, definice pojmu, terminus technicus, přesný výraz, synonymum, ekonomie, ekonomie, odborný výraz, popis, význam, Prosperita, terminologie


Pojem Prosperita je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Prosperita dozvíte následující

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Prosperita (z lat. pro-speró, prospívat, dařit se) znamená žádoucí stav, kdy se věci daří a rozvíjejí a dávají dobré naděje do budoucnosti.
Do moderního užívání se slovo dostalo z angličtiny (prosperity) a jeho význam se zúžil na hospodářský prospěch, rozvoj, konjunkturu. V současnosti se vedou spory o to, zda jak by se prosperita měla hodnotit, případně měřit: na jedné straně je nejužívanějším indikátorem hospodářské konjunktury hrubý domácí produkt (HDP, GDP), slovo prosperita však má širší význam a zahrnuje také vyhlídky do budoucnosti. Proto se i v makroekonomickém výzkumu zjišťují různé indexy očekávání, například mezi podnikateli nebo spotřebiteli. Jiní autoři ale namítají, že i to je vymezení příliš úzké a neodpovídá významu slova. Vlivný americký myslitel Francis Fukuyama poukázal na význam důvěry pro prosperitu společnosti.

Další zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Prosperita ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Prosperita na Youtube

Vyhledat pojem Prosperita ve vyhledávači Yandex

Najít termín Prosperita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Prosperita ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat výraz Prosperita ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Prosperita například ve fulltextu Yahoo.com, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Nyní už nejspíš víte jaká je definice termínu Prosperita? resp. jaký je přesný význam slova Prosperita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Prosperita, odpověď na dotaz co je to Prosperita?. Víte např. kdo to je Harmonikář? Znáte a víte kdo je Otloukánek? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než ekonomie. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie ekonomie, pokladna, prosperita, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?