Co je to?
Výraz, termín, definice slova Znovuzrození. Co znamená odborný pojem Znovuzrození z kategorie Náboženství?

Co je to Znovuzrození? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Znovuzrození

Znovuzrození je náboženský pojem, používaný k pojmenování duchovní obnovy člověka. K té dojde, když je mu udělena svátost křtu. Ta by měla smýt dědičný hřích člověka i osobní hříchy. Pokřtěná osoba tak získá účast na oběti Krista a stane se součástí církve.
V některých církvích se také obrací k dobru, změní svůj život a oddá se náboženskému poznání. Později se ujalo také vysvětlení znovuzrození jako duchovní proměna člověka zevnitř, čímž se člověk stane křesťanem a mže tak dojít spasení i věčného života.


Co je to Znovuzrození? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Znovuzrození. Co znamená odborný pojem Znovuzrození z kategorie Náboženství?

Veškeré texty jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Znovuzrození s blízkými na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Pojem Znovuzrození je v kategorii náboženství

Klíčová slova: význam, definice pojmu, slovník, wiki, informace, terminologie, vysvětlení, termín, náboženství, odborný výraz, synonymum, slovo, pojem, Znovuzrození, význam slova, definice, heslo, lexikon


Pojem Znovuzrození je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Znovuzrození píše následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

V křesťanství ve starobylých církvích (katolické, pravoslavné ad.) je tímto pojmem označována duchovní obnova člověka, k níž dochází udělením svátosti křtu, jíž je smyt dědičný hřích i hříchy osobní a pokřtěný tak získává účast na oběti Ježíše Krista a na Boží přirozenosti a stává se součástí mystického těla církve. V evangelikálním prostředí je pak od doby hnutí pietistů (od 17. století) takto označován pojem, který se jinde nazývá „obrácení (k dobru)“, jež se projevuje změnou života a vnitřním náboženským poznáním.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat termín Znovuzrození ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Znovuzrození ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Znovuzrození ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Znovuzrození ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Znovuzrození ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Znovuzrození na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Znovuzrození například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Právě nyní již víte jaký je význam slova Znovuzrození? resp. co znamená Znovuzrození? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Znovuzrození, odpověď na dotaz co je to Znovuzrození?. Víte např. kdo to je Bankovní poradce? Znáte a víte kdo je Magid? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než náboženství. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.