Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Akciová společnost. Co znamená pojem Akciová společnost z kategorie Ekonomie?

Co to je Akciová společnost? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Akciová společnost

Akciová společnost je typem společnosti, jejíž základní kapitál tvoří cenné papíry (akcie). Jejich držitelé mají právo podílet se na řízení společnosti a náleží jim dividenda, tj. podíl ze zisku. Akciová společnost je řazena mezi právnické osoby. Její majetek je rozdělen na určitý počet akcií, s nimiž se obchoduje. Jejich hodnota se podle poptávky a nabídky mění, klesá nebo stoupá. V ČR jsou akciové společnosti povinny vytvářet pro případ ztráty rezervní fond.


Co je to Akciová společnost? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Akciová společnost. Co znamená pojem Akciová společnost z kategorie Ekonomie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Akciová společnost patří do kategorie Ekonomie

Klíčová slova: Akciová společnost, popis, lexikon, heslo, význam pojmu, co znamená, co je to Akciová společnost?, terminus technicus, přesný význam, pojem, odborný výraz, wiki, synonymum, slovo, Ekonomie, slovník, informace, význam


Pojem Akciová společnost je v kategorii Ekonomie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Akciová společnost? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Akciová společnost je druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z (nehmotných, abstraktních) podílů, ale z akcií, což jsou cenné papíry (nebo zaknihované cenné papíry) tento podíl představující. Vlastníci akcií (akcionáři) mají právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku (dividendu) a související práva a povinnosti.

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat slovo Akciová společnost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Akciová společnost ve Wikislovníku

Najít termín Akciová společnost na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Akciová společnost ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Akciová společnost ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Akciová společnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Akciová společnost například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Akciová společnost? resp. co vlastně znamená slovo Akciová společnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akciová společnost, odpověď na dotaz co je to Akciová společnost?. Víte např. kdo to je Richard Krajčo? Znáte a víte kdo je Pavel Telička? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Ekonomie). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.