Co je to?
Odborný výraz, definice slova Foton. Co znamená pojem Foton z kategorie Věda?

Co je to Foton? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Foton?

Foton je pojmenování elementární částice. Pojem se užívá v částicové fyzice. Má značku gama a slouží k vyjádření kvanta elektromagnetické energie. Fotony zkoumá kvantová elektrodynamika. Jsou zařazeny mezi intermediální částice, protože umožňují elektromagnetickou interakci.
Foton má nekonečný poločas rozpadu, je stabilní a vzniká nebo zaniká při různých interakcích. Má nulový elektrický náboj.


Co je to Foton? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Foton. Co znamená pojem Foton z kategorie Věda?

Uvedené informace jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Foton s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Foton je v kategorii Věda

Klíčová slova: terminus technicus, význam slova, heslo, termín, přesný význam, Věda, popis, přesný výraz, synonymum, pojem, definice, informace, lexikon, wiki, co znamená, co je to Foton?, terminologie, co to je


Pojem Foton je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Hledat videa s názvem Foton na Youtube

Najít výraz Foton ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Foton ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Foton ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Foton na Google.cz

Zkusit najít termín Foton ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Foton například ve Wikipedii, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Foton? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Foton? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Foton, odpověď na dotaz co je to Foton?. Víte např. kdo to je Robert Tempel? Znáte a víte kdo je Čučkař? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Věda). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.