Co je to?
Odborný výraz, definice slova Foton. Co znamená pojem Foton z kategorie Věda?

Co je to Foton? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Foton?

Foton je pojmenování elementární částice. Pojem se užívá v částicové fyzice. Má značku gama a slouží k vyjádření kvanta elektromagnetické energie. Fotony zkoumá kvantová elektrodynamika. Jsou zařazeny mezi intermediální částice, protože umožňují elektromagnetickou interakci.
Foton má nekonečný poločas rozpadu, je stabilní a vzniká nebo zaniká při různých interakcích. Má nulový elektrický náboj.


Co je to Foton? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Foton. Co znamená pojem Foton z kategorie Věda?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Foton se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Foton je v kategorii Věda

Klíčová slova: lexikon, heslo, synonymum, odborné názvosloví, termín, slovo, terminologie, pojem, význam, slovník, Věda, informace, Foton, definice, co to je, wiki, vysvětlení, definice pojmu


Pojem Foton je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Foton? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie. Bývá značen řeckým písmenem γ (gama).
Foton je částice zprostředkující elektromagnetickou interakci a řadí se tedy mezi tzv. intermediální částice.
Jeho studiem se zabývá kvantová elektrodynamika.

Světlo, fotony

Fotony jsou nositelem světla. Autor: Free-Photos, zdroj: Pixabay
Fotony jsou nositelem světla. Autor: Free-Photos, zdroj: Pixabay


Hledejte pojem Foton v následujících vyhledávačích

Zkusit najít termín Foton ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Foton ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Foton ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Foton na Youtube

Vyhledat slovo Foton ve Wikislovníku

Hledat výraz Foton na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Foton například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Foton? resp. co označuje slovo Foton? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Foton, odpověď na dotaz co je to Foton?. Víte např. kdo to je Treperenda? Znáte a víte kdo je Sara Sandeva? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Věda. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.