Co je to?
Odborný výraz, definice slova Foton. Co znamená pojem Foton z kategorie Věda?

Co je to Foton? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Foton?

Foton je pojmenování elementární částice. Pojem se užívá v částicové fyzice. Má značku gama a slouží k vyjádření kvanta elektromagnetické energie. Fotony zkoumá kvantová elektrodynamika. Jsou zařazeny mezi intermediální částice, protože umožňují elektromagnetickou interakci.
Foton má nekonečný poločas rozpadu, je stabilní a vzniká nebo zaniká při různých interakcích. Má nulový elektrický náboj.


Co je to Foton? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Foton. Co znamená pojem Foton z kategorie Věda?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Foton s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Foton patří do kategorie Věda

Klíčová slova: Věda, význam pojmu, popis, odborný výraz, co znamená, definice pojmu, definice, terminus technicus, vysvětlení, přesný význam, informace, Věda, Foton, lexikon, význam, přesný výraz, formulace, slovo


Pojem Foton je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Foton? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie. Bývá značen řeckým písmenem γ (gama).
Foton je částice zprostředkující elektromagnetickou interakci a řadí se tedy mezi tzv. intermediální částice.
Jeho studiem se zabývá kvantová elektrodynamika.

Světlo, fotony

Fotony jsou nositelem světla. Autor: Free-Photos, zdroj: Pixabay
Fotony jsou nositelem světla. Autor: Free-Photos, zdroj: Pixabay


Pro další informace o termínu Foton zkuste tyto odkazy

Hledat videa s názvem Foton na Youtube

Vyhledat pojem Foton na Google.cz

Zkusit najít slovo Foton ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat termín Foton ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Foton ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Foton ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Foton například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Foton? resp. jaký je přesný význam slova Foton? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Foton, odpověď na dotaz co je to Foton?. Víte např. kdo to je Hastrman? Znáte a víte kdo je Čučkař? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Věda). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.