Co je to?
Definice odborného termínu, slova Šílenství. Co znamená pojem Šílenství z kategorie Psychologie?

Co je Šílenství?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Šílenství

Šílenství je pojmenování pro stav mysli, pro který je typické mizení rozumového úsudku, různé formy pomatenosti nebo nepříčetnosti či bláznovství. Na šílenství je nahlíženo jako na formu duševní choroby a pomatení mysli. Jde o odchylku od běžného průměru, která může být v různých společenstvích definována jinak, a je závislá na místě, čase a kultuře společnosti.
I náhled na šílenství prošel v průběhu doby mnoha proměnami a samotný název má hanlivý nádech. Lékaři proto používají pojmenování psychotik a psychóza. V minulosti se pojem šílenec a šílenství využíval i pro označení lidí s vysoce rozvinutou obrazností, fantazií a vyšším intelektem.


Co je to Šílenství? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Šílenství. Co znamená pojem Šílenství z kategorie Psychologie?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Výraz Šílenství patří do sekce psychologie

Klíčová slova: slovo, definice pojmu, popis, terminus technicus, význam pojmu, psychologie, odborné názvosloví, definice, termín, terminologie, informace, slovník, odborný výraz, co to je, lexikon, co je to Šílenství?, formulace, synonymum


Pojem Šílenství je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Šílenství?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Šílenství je ztráta rozumového úsudku, pomatenost, nepříčetnost, bláznovství. Přesněji psychopatologie chápe šílenství jako různé formy pomatení a duševních chorob.
Pojetí šílenství závisí od doby, místa, kultury. Každá společnost vidí v šílenství nějaký souhrn rysů, původně nápadných jako odchylky od průměru. V některých tradičních společnostech by ten, koho by běžný dnešní Evropan označil jako šílence, byl přijímán pozitivně, protože v něm přebývá duch, a je tedy povolán k důležitým úlohám (šaman, čaroděj).

Další zdroje informací o slovu Šílenství

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Šílenství ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít frázi Šílenství ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Šílenství na Youtube

Vyhledat výraz Šílenství ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Šílenství na Google obrázcích

Hledat heslo Šílenství ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Šílenství například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku co znamená slovo Šílenství? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Šílenství? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Šílenství, odpověď na dotaz co je to Šílenství?. Víte např. kdo to je Gerald Ford? Znáte a víte kdo je Zdena Vařechová? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Šílenství i jinde než v sekci než v psychologie. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie psychologie, Zelené oko, Šílenství, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.