Co je to?
Výraz, termín, definice slova Šílenství. Co znamená odborný pojem Šílenství z kategorie Psychologie?

Co je to Šílenství? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Šílenství?

Šílenství je pojmenování pro stav mysli, pro který je typické mizení rozumového úsudku, různé formy pomatenosti nebo nepříčetnosti či bláznovství. Na šílenství je nahlíženo jako na formu duševní choroby a pomatení mysli. Jde o odchylku od běžného průměru, která může být v různých společenstvích definována jinak, a je závislá na místě, čase a kultuře společnosti.
I náhled na šílenství prošel v průběhu doby mnoha proměnami a samotný název má hanlivý nádech. Lékaři proto používají pojmenování psychotik a psychóza. V minulosti se pojem šílenec a šílenství využíval i pro označení lidí s vysoce rozvinutou obrazností, fantazií a vyšším intelektem.


Co je to Šílenství? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Šílenství. Co znamená odborný pojem Šílenství z kategorie Psychologie?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Šílenství sdílejte s kolegy prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Termín Šílenství je v kategorii psychologie

Klíčová slova: definice pojmu, co to je, slovník, formulace, co znamená, pojem, psychologie, heslo, odborný výraz, Šílenství, význam slova, význam, slovo, lexikon, synonymum, definice, co je to Šílenství?, psychologie


Pojem Šílenství je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Šílenství dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Šílenství je ztráta rozumového úsudku, pomatenost, nepříčetnost, bláznovství. Přesněji psychopatologie chápe šílenství jako různé formy pomatení a duševních chorob.
Pojetí šílenství závisí od doby, místa, kultury. Každá společnost vidí v šílenství nějaký souhrn rysů, původně nápadných jako odchylky od průměru. V některých tradičních společnostech by ten, koho by běžný dnešní Evropan označil jako šílence, byl přijímán pozitivně, protože v něm přebývá duch, a je tedy povolán k důležitým úlohám (šaman, čaroděj).

Další informační zdroje

Hledat termín Šílenství ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Šílenství na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Šílenství ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Šílenství ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Šílenství ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Šílenství ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Šílenství například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Šílenství? resp. co se skrývá pod slovem Šílenství? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Šílenství, odpověď na dotaz co je to Šílenství?. Víte např. kdo to je Greta Garbo? Znáte a víte kdo je Schizofrenik? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než psychologie). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.