Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Ultrazvuk. Co znamená pojem Ultrazvuk z kategorie Fyzika?

Co to je Ultrazvuk? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Ultrazvuk?

Ultrazvuk je označení pro akustické vlnění pohybující se kolem 20 kHz. Tato frekvence je již nad hranicí lidského sluchu. Ultrazvuk vnímají někteří živočichové, např. psi, delfíni, netopýři – netopýři ho i sami vydávají a využívají při pohybu a komunikaci.
Důležitou vlastností je i odrážení od překážek, absorpce v plynech včetně vzduchu, menší pohlcování kapalinami nebo pevným i látkami. Jako zdroj ultrazvuku mohou sloužit opakovaně nabíjené destičky z odpovídajícího materiálu, u kterých dochází ke smršťování a rozpínání, čímž vzniká požadované vlnění.


Co je to Ultrazvuk? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Ultrazvuk. Co znamená pojem Ultrazvuk z kategorie Fyzika?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Ultrazvuk můžete sdílet s kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Termín Ultrazvuk je v kategorii fyzika

Klíčová slova: odborné názvosloví, formulace, slovník, informace, názvosloví, odborný výraz, význam slova, definice, synonymum, lexikon, termín, fyzika, přesný význam, přesný výraz, význam, co to je, fyzika, Ultrazvuk


Pojem Ultrazvuk je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ultrazvuk? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ultrazvuk (UZ) je akustické vlnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha, slyšitelného zvuku, která je cca 20 kHz. Někteří živočichové část ultrazvukového spektra vnímají, případně i vydávají (delfíni, psi, netopýři) a využívají jej jak k běžné komunikaci, tak zejména k echolokaci.
Na opačném konci zvukového spektra je infrazvuk s frekvencí pod přibližně 20 Hz. Oblast slyšitelného zvuku je tak asi mezi 20 Hz a 20 kHz.

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit najít frázi Ultrazvuk ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ultrazvuk ve Wikimedia Commons

Najít slovo Ultrazvuk ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Ultrazvuk ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Ultrazvuk ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Ultrazvuk ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Ultrazvuk například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Ultrazvuk? resp. co označuje slovo Ultrazvuk? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ultrazvuk, odpověď na dotaz co je to Ultrazvuk?. Víte např. kdo to je Janek Kroupa? Znáte a víte kdo je Pink? Ke každému slovo může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Radíme proto zkusit hledat pojem Ultrazvuk v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je fyzika. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.