Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ultrazvuk. Co znamená odborný pojem Ultrazvuk z kategorie Fyzika?

Co je to Ultrazvuk? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Ultrazvuk

Ultrazvuk je označení pro akustické vlnění pohybující se kolem 20 kHz. Tato frekvence je již nad hranicí lidského sluchu. Ultrazvuk vnímají někteří živočichové, např. psi, delfíni, netopýři – netopýři ho i sami vydávají a využívají při pohybu a komunikaci.
Důležitou vlastností je i odrážení od překážek, absorpce v plynech včetně vzduchu, menší pohlcování kapalinami nebo pevným i látkami. Jako zdroj ultrazvuku mohou sloužit opakovaně nabíjené destičky z odpovídajícího materiálu, u kterých dochází ke smršťování a rozpínání, čímž vzniká požadované vlnění.


Co je to Ultrazvuk? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ultrazvuk. Co znamená odborný pojem Ultrazvuk z kategorie Fyzika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Ultrazvuk? Potom se o definici podělte se známými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Ultrazvuk se nachází v kategorii fyzika

Klíčová slova: přesný význam, slovo, definice pojmu, odborné názvosloví, význam slova, synonymum, formulace, terminologie, slovník, lexikon, vysvětlení, fyzika, co znamená, pojem, význam pojmu, definice, Ultrazvuk, názvosloví


Pojem Ultrazvuk je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ultrazvuk? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Ultrazvuk (UZ) je akustické vlnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha, slyšitelného zvuku, která je cca 20 kHz. Někteří živočichové část ultrazvukového spektra vnímají, případně i vydávají (delfíni, psi, netopýři) a využívají jej jak k běžné komunikaci, tak zejména k echolokaci.
Na opačném konci zvukového spektra je infrazvuk s frekvencí pod přibližně 20 Hz. Oblast slyšitelného zvuku je tak asi mezi 20 Hz a 20 kHz.

Hledejte pojem Ultrazvuk v následujících vyhledávačích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ultrazvuk ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ultrazvuk ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Ultrazvuk ve Wikislovníku

Hledat slovo Ultrazvuk ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Ultrazvuk ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Ultrazvuk na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Ultrazvuk například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Ultrazvuk? resp. jaká je definice slova Ultrazvuk? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ultrazvuk, odpověď na dotaz co je to Ultrazvuk?. Víte např. kdo to je Notář? Znáte a víte kdo je Balistik? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než fyzika). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.