Co je to?
Definice odborného termínu, slova Aspekt. Co znamená pojem Aspekt z kategorie Různé?

Co je to Aspekt? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Aspekt?

Aspekt je pojem s více významy v mnoha oblastech. Obecně se jedná o nějaké hledisko, úhel pohledu nebo stanovisko k nějaké věci či skutečnosti. Může jít také o vzhled nebo podobu nějaké věci. V astronomii znamená aspekt polohu tělesa vůči Slunci, v lingvistice vyjadřuje aspekt dokonavost nebo nedokonavost slovesa.
Ekologové používají pojem aspekt k vyjádření vzhledu určité biocenózy v jednotlivých obdobích roku.

Co je to Aspekt? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Aspekt. Co znamená pojem Aspekt z kategorie Různé?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Aspekt? s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Aspekt je v sekci Různé

Klíčová slova: formulace, význam, názvosloví, význam slova, heslo, význam pojmu, terminologie, pojem, lexikon, přesný význam, co to je, vysvětlení, terminus technicus, odborné názvosloví, co znamená, Různé, definice, wiki


Pojem Aspekt je v kategorii Různé, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Aspekt můžete dozvědět následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Slovo aspekt (z lat. aspectus, pohled, náhled) může znamenat :
• hledisko, stanovisko, úhel pohledu (zorný úhel) na nějakou skutečnost
• vzhled, podoba, stránka nějaké věci
• aspekt (astronomie) – vzájemná poloha nějakého nebeského tělesa vůči Slunci
• aspekt (lingvistika) – lexikálněsémantická kategorie slovesa vyjadřující časovost slovesného děje (slovesný vid – dokonavost/nedokonavost slovesa)
• aspekt (ekologie) – vzhled a podoba biocenózy v určitém období roku (zimní aspekt, předjarní aspekt, jarní aspekt, letní aspekt, pozdně letní aspekt, podzimní aspekt, Interní / externí aspekt organizace)

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Aspekt ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Aspekt ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Aspekt na Youtube

Najít slovo Aspekt ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Aspekt ve Wikizdrojích

Hledat heslo Aspekt na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Aspekt například ve vyhledávači Seznam.cz, v Google překladači, ve Wikislovníku, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Aspekt? resp. jaká je definice slova Aspekt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Aspekt, odpověď na dotaz co je to Aspekt?. Víte např. kdo to je Lajdák? Znáte a víte kdo je Michael Faraday? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Různé). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?