Co je to?
Výraz, termín, definice slova Správní delikt. Co znamená odborný pojem Správní delikt z kategorie Právo?

Co je to Správní delikt? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Správní delikt?

Správní delikt je označení pro více druhů přestupků, které musí být projednány správním úřadem. Jedná se o porušení práv v oblasti státní správy. Správních deliktů se mohou dopustit fyzické i právnické osoby i podnikatelé. Správní delikty nespadají pod pravomoc soudů.
Právní úprava správních deliktů není příliš přehledná, tento druh přestupků se řídí správním řádem a není upraven zvláštním zákonem. Za správní delikty bývají udělovány pokuty, které jsou mnohem vyšší než v případě klasických přestupků.


Co je to Správní delikt? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Správní delikt. Co znamená odborný pojem Správní delikt z kategorie Právo?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Správní delikt můžete sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Správní delikt je v kategorii Právo

Klíčová slova: definice, termín, definice pojmu, význam slova, přesný význam, co je to Správní delikt?, wiki, Správní delikt, názvosloví, terminologie, slovník, terminus technicus, co znamená, slovo, synonymum, přesný výraz, informace, pojem


Pojem Správní delikt je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Správní delikt?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Správní delikt je společné označení pro všechny veřejnoprávní delikty, které projednávají správní úřady. Jde o protiprávní jednání (konáním či opomenutím povinnosti), které naplní znaky daného deliktu stanoveného zákonem. Zavinění jako vnitřní psychický stav pachatele deliktu při posuzování trestnosti však nemusí vždy hrát roli.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Hledat videa s názvem Správní delikt na Youtube

Najít heslo Správní delikt ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Správní delikt ve vyhledávači Qwant

Najít termín Správní delikt ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Správní delikt na Google.cz

Vyhledat výraz Správní delikt ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Správní delikt například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Správní delikt? resp. co znamená Správní delikt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Správní delikt, odpověď na dotaz co je to Správní delikt?. Víte např. kdo to je Luděk Staněk? Znáte a víte kdo je Hana Humpálová? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Právo). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?