Co je to?
Odborný výraz, definice slova Likvidita. Co znamená pojem Likvidita z kategorie Bankovnictví?

Co je to Likvidita? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Likvidita?

Jako likvidita se v bankovnictví označuje schopnost uhradit aktuální závazky, schopnost např. firmy dostát svým finančním závazkům, tzn. firma má dostatek peněz, aby včas zaplatila vše, co má. Takovou firmu můžeme označit jako solventní.


Co je to Likvidita? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Likvidita. Co znamená pojem Likvidita z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Likvidita patří do sekce Bankovnictví

Klíčová slova: názvosloví, co je to Likvidita?, slovo, odborné názvosloví, Bankovnictví, odborný výraz, lexikon, popis, terminologie, pojem, význam slova, definice pojmu, heslo, přesný význam, co to je, formulace, definice, Likvidita


Pojem Likvidita je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Likvidita? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Likvidita je ekonomický, přesněji finanční, termín, jehož definice je vzhledem k jeho šíři poměrně problematická. Likvidita je z pohledu finanční analýzy poměrový ukazatel, který lze definovat jako momentální schopnost uhradit splatné závazky. Z hlediska firmy pak bývá uvažována jako schopnost firmy získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých složek majetku do hotovostní formy před splatností závazků krytých těmito složkami. V takovém případě se hovoří o likviditě v širším slova smyslu. V užším slova smyslu pak bývá uvažována tzv. absolutní likvidita, neboli likvidnost, což je schopnost různých aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peníze a tím firmě posloužit k úhradě závazků. Zjednodušeně pak lze říci, že likvidita je schopnost firmy dostát svým finančním závazkům. Z uvedených definic je patrné, že přeměna těchto prostředků má sloužit výhradně k zajištění solventnosti. Lze ji tak považovat za krátkodobou platební schopnost firmy, což se projevuje v tzv. analýze platební schopnosti a analýze zadluženosti.

Pro další informace o termínu Likvidita zkuste tyto odkazy

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Likvidita ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Likvidita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Likvidita ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Likvidita ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Likvidita ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Likvidita ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Likvidita například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Likvidita? resp. co se přesně ukrývá za slovem Likvidita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Likvidita, odpověď na dotaz co je to Likvidita?. Víte např. kdo to je Miroslav Sládek? Znáte a víte kdo je Freddie Mercury? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Bankovnictví. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.